OICT bude městu dodávat informace o cyklistice od 1. dubna letošního roku. Každý měsíc zaplatí město za služby 65 000 korun bez DPH. Součástí odměny nejsou náklady na případné přemístění mobilních sčítačů cyklistů.

Automatické sčítače cyklistů umožňují získávat data celoročně 24 hodin denně. Přináší přehled o cyklistickém provozu v různých ročních obdobích i v jednotlivých dnech. V Praze jsou na zhruba třicítce míst. Nejčastěji se jedná o smyčky umístěné v silnici či cyklostezce. Nedaleko Podolské vodárny funguje tzv. totem, který sčítá cyklisty i chodce. Data jsou přenášena on-line a jsou volně k nahlédnutí.