Avizovaný bezpečnostní zásah probíhá během února na břehu Rokytky mezi ulicemi Kovanecká a Podvinný mlýn. Na asi půlkilometrovém úseku odborníci odstraňují nebezpečné větve. Jelikož místem vede cyklostezka, mají se díky tomu lokalitou bezpečněji pohybovat nejen chodci, ale také cyklisté.

Lesníci nabádají všechny, kteří touto lokalitou procházejí, aby si všímali ohraničených míst a nevstupovali do nich. Je také důležité dbát pokynů pracovníků, kteří se v oblasti mohou pohybovat.