Práce začnou ve středu 28. listopadu před vjezdem na spodní parkoviště u pražské zoologické zahrady. Jižně od Trojského zámku se rozšíří vozovka mezi parkovacími prostory pro návštěvníky zoo. Tato fáze potrvá do pátku 7. prosince.

Rozšíření silnice bude důležité pro následnou opravu kanalizace, která proběhne za udržení částečného dopravního provozu, aby zůstala přístupná všechna parkoviště. „Součástí projektu je rekonstrukce samotné komunikace, kdy dojde k její prostorové úpravě. Bude zde nově řešené odvodnění, zřídí se nová dešťová kanalizace v délce asi 70 metrů s napojením do vodoteče. Budou zřízeny nové uliční vpusti,“ uvedla k akci tisková mluvčí TSK Barbora Lišková.

V rámci konstrukce vozovky a pokládky nového povrchu se na místě počítá s uzavřením komunikace po dobu 14 dnů. Tato fáze se uskuteční během března až dubna příštího roku.