V sobotu 12. května se v Polyfunkčním domě, adresou ve Staroújezdské 2300 u autobusových zastávek Újezd nad Lesy, respektive Hulická, uskuteční Den matek pro seniory. Proběhne v podobě příjemného posezení, u kterého nebude chybět občerstvení i představení újezdských dětí. K tanci i k poslechu zahraje kapela Jam Band. Na akci, která vzdává poctu maminkám, jsou zváni všichni místní i nemístní.

110 let od prvního Dne matek

Den matek, respektive plodnosti, se slavil už ve starověku. V průběhu historie si prošel několika obměnami. V podobě, v jaké jej známe dnes, byl poprvé slaven před 110 roky v USA. Tehdy to však byla pouze regionální záležitost. Až v roce 1914 vyhlásil prezident USA Woodrow Wilson druhou květnovou neděli za národní svátek matek. Toto datum posléze převzaly jiné státy, mimo jiné i Česká republika.

Ve světě se totiž tento svátek slaví i v jiné dny. V Norsku například své maminky uctívají druhou únorovou neděli. Jiné státy, především ty z východu, pojí Den matek se Dnem žen, čili jej slaví 8. března. Ve Francii a jejích bývalých koloniích je tomu pro změnu zase poslední květnovou neděli. A v Argentině je tomu kupříkladu třetí říjnová neděle.