Plynaři budou testy v Praze provádět záměrnou odorizací zemního plynu. To znamená, že látka bude nasycená dvojnásobným množstvím látky s intenzivním a charakteristickým zápachem. Tento krok umožní zjištění nepatrných a za normálních okolností těžko postřehnutelných úniků zemního plynu zejména v rámci domovních a bytových rozvodů.

Akce začne v pátek 11. května a skončí v neděli 13. května, následně bude zvýšený zápach plynu postupně odeznívat. Pokud obyvatelé pojmou podezření, že u nich k úniku plynu dochází, měli by tuto skutečnost hned ohlásit na nonstop lince na telefonním čísle 1239. Lidé by posléze v takovém případě měli začít větrat, nepoužívat otevřený oheň ani elektrické spotřebiče, nerozsvěcovat světla a počkat na příjezd pohotovostní služby.