Vznikem Re-Use centra se chce Praha zařadit po bok dalším českým městům, jako je Brno nebo Liberec, kde jeho zřízení také plánují. Jedná se o centrum, do kterého budou sváženy vyhozené předměty, které ovšem nejsou odpadem, a je tak možné je znovu použít.

Široké spektrum využití

Lidé často vyhazují různé zařízení, knihy, nábytek nebo nádobí, které nejsou v nikterak dezolátním stavu, aby musely skončit jako odpadky. Uplatnění naleznou nejen u potřebných lidí, ale třeba i v dětských domovech nebo dokonce i v muzeích.

„Inspirovala nás Vídeň, kde tamní Re-Use centrum Tandler velmi dobře funguje a stalo se i novou turistickou atrakcí,“ uvedla v tiskové zprávě radní hl. m. Prahy Jana Plamínková (STAN). „V Praze se snažíme jak o redukci množství odpadu, tak o jeho znovuvyužití.“ V potaz je brána i možnost, že by nově vzniklé centrum navštěvovali žáci škol v rámci nejrůznějších ekologických akcí a seminářů.