Událost, která má nastat v neděli 3. prosince v 18 hodin, organizačně zaštiťuje Spolek za veselejší Střížkov za podpory Měststké části Praha 9. Ten si dlouhodobě klade za cíl kulturní a společenské vyžití sousedů, podporu zájmu spoluobčanů o své okolí, a zejména udržování a rozvoj dobrých vztahů mezi sousedy.

Vyjma Parku Václavka bude vánoční strom na Praze 9 ještě před její radnicí v Sokolovské ulici. Ten bude rozsvěcen rovněž v neděli, spolu s večerním osvětlením. Na dotaz Blesku.cz však vedoucí kanceláře starosty a tajmeníka Prahy 9 Helena Poštulková uvedla, že se k němu neplánuje výraznější akce.