Jasan z parčíku na Chodově přežil už ledacos. Naposledy to byl investiční záměr výstavby obytného domu s kancelářskými prostory, který měl původně nahradit zdejší zelenou plochu, v ohrožení byla i jasanová alej. Místní občané a členové občanského sdružení se proti celé akci postavili a podali námět k vyhlášení aleje za památnou.

Stromem hrdinou byl zvolen jasan z aleje parčíku na Chodově.
Autor: MČ Praha 11

Nakonec se zadařilo a jedenáctá městská část se s Prahou domluvila, stromy nechali ošetřit a prohlásili za památné. Od svého záměru tehdy ustoupil i investor.

„Strom, který je jedním z největších a nejstarších stromů rostoucích na území zdejší městské části a je významným svědkem historie, vývoje a proměn Jižního Města. Podle odhadu místních obyvatel, více jak osmdesátiletých starousedlíků, byla alej vysazena na konci 19. nebo na začátku 20. století a jasany pamatují již jako vzrostlé stromy. V té době zde vedla jen cesta od Prahy a nedaleko byla Chodovská tvrz. Stromy tak spojily místní obyvatele dohromady,“ vypráví starosta Prahy 11 Jiří Štyler.

„Vlastníci rodinných domků a přilehlých zahrad souhlasili s vyhlášením stromů za památné i s ochranným pásmem, které zasahuje na jejich pozemky. Předmětný jasan, včetně ostatních, je svědectvím minulých dob. Na Jižním Městě, které vyrostlo na polích a letošní rok oslaví 40 let od svého založení, se tak jedná o největší exemplář dřevin,“ dodává Štyler.