Už několik let probíhá ve spolupráci s firmou ASEKOL projekt, který nese název E-Box. Ten spočívá v zajištění ekologického a ekonomického řešení sběru vyřazených drobných elektrozařízení z domácností pomocí speciálních červených sběrných nádob.

Jedna ze sběrných nádob je umístěna také v přízemí budovy uhříněvské radnice, do které každý občan může odkládat hned několik věcí. Malé rádio, kameru, starý mp3 přehrávač, kalkulačku, telefon nebo třeba myš z počítače.

Nově tuto službu radnice Prahy 22 rozšířila o sběr akumulátorů a baterií ve formě odděleného nástavce takzvaného B-boxu, který je umístěný na červeném boxu. Použité baterie a monočlánky mohou občané ale ukládat i do zbrusu nového zeleného boxu, který je umístěný v budově Uhříněvského muzea.

Nevíte kam s použitou zářivkou? Odneste ji do vestibulu radnice

Pokud máte doma použitou zářivku, světelné zdroje s LED diodami nebo trubicové zářivky do 40 centimetrů dlouhé, můžete je také odnést do sběrné nádoby, která je ve vestibulu radnice.

Naopak do této nádoby nepatří obaly, klasické žárovky, halogenové žárovky či viditelně poškozené světelné zdroje. Jejich místo je totiž v popelnici se směsným odpadem. Nepatří sem ani lineární trubice delší než 40 centimetrů. S těmi vám pomůže a odborně je převezme například sběrný dvůr v Bečovské ulici.