Suchdol nemá k dispozici evidenci nově narozených občánků. Proto městská část žádá zájemce, aby se přihlásili do pátku 8. dubna Zuzaně Krumpholcové.

Občané se mohou přihlásit osobně na úřadu městské části Praha Suchdol, emailem (kultura@praha-suchdol) nebo telefonicky (222 361 419). Občané by neměli zapomenout uvést jméno a datum narození dítěte, adresu trvalého bydliště včetně rodičů a kontaktů. Rodný list dítěte Suchdolská městská část nepotřebuje.