Obžalovaným ženám je 32 a 65 let. „Obžalobou je obviněným kladeno za vinu, že společným jednáním úmyslně usmrtily po předchozím uvážení muže ve věku padesáti let, čímž spáchaly zvlášť závažný zločin vraždy,“ napsal mluvčí.

Smrtící pilulka

„K popisu skutku lze zjednodušeně a ve stručnosti doplnit, že jednání obviněných bylo v určitých rysech specifické,“ pokračoval Cimbala. „Dle verze předestřené obhajobou samotný poškozený žádal být usmrcen a dobrovolně pozřel jednou z obviněných mu poskytnutý zklidňující a tlumící lék,“ uvedl.

„Na základě zjištěných skutečností však toto jednání nevedlo samo o sobě k následku v podobě smrti. Z dalších zjištěných skutečností pak vyplynulo, že k smrti poškozeného došlo až v důsledku následujícího a výlučného jednání obviněných. Tedy v důsledku jednání, na kterém se poškozený již aktivně nepodílel - předestřel toliko svou žádost, ale již samostatně aktivně nejednal tak, aby si svým jednáním přivodil přímé smrtelné následky,“ vysvětlil Cimbala. Proto kriminalisté podřadili jednání žen pod skutkovou podstatu vraždy.

„Lze též upřesnit, že samotné obviněné spáchání trestného činu oznámily orgánům činným v trestním řízení,“ doplnil mluvčí. „Stran dalších dotazů si dovoluji veřejné sdělovací prostředky odkázat na hlavní líčení,“ uzavřel s tím, že státní zastupitelství se zabývalo výlučně skutkem uvedeným v podané obžalobě. Státní zástupkyně podala obžalobu 16. března. Případem se bude zabývat pražský městský soud.

Příznivkyně sekty?

Kutnohorská zubařka zavřela svou ordinaci. 5. října minulého roku, tedy v den, kdy oficiálně začalo stíhání. Údajně měla být příznivkyní sekty či náboženského spolku. Objevil se však další případ mordu, tentokrát v Kutné Hoře. Dva na sobě nezávislé zdroje Blesku tvrdily, že stopy z obou případů vedou opět do Kutné Hory. Kriminalisté ani státní zastupitelství spojitost nepotvrdilo, ale ani nevyvrátilo.

Za vraždu hrozí podle trestního zákoníku v základní sazbě deset až 18 let vězení. Sazba se zvyšuje na 12 až 20 let, pokud je vražda předem promyšlená. Ještě přísnější potrestání - 15 až 20 let nebo i výjimečný trest - hrozí pachatelům, kteří zavraždí více lidí či dítě nebo kteří například vraždí v úmyslu získat majetkový prospěch.