Stíhání zahájili policisté minulý týden. Obviněným hrozí kvůli tomu, že údajně způsobili škodu velkého rozsahu, tři až osm let vězení.

„Podle našich závěrů se trestného činu osoby dopustily tím, že v rámci probíhajícího insolvenčního řízení na základě fiktivních antedatovaných smluv měly vyvést z majetkové podstaty úpadce pohledávku v hodnotě cca 50 milionů Kč,“ napsal Ibehej. Dodal, že pachatelé využili zahraniční firmy, které zčásti sídlí v tzv. daňových rájích.

Všech osm obviněných stíhá policie na svobodě. Kauzu dozoruje pražské vrchní státní zastupitelství. Trestného činu poškození věřitele se dopustí mimo jiné ten, kdo zmaří uspokojení svého věřitele tím, že předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek a způsobí tím škodu na cizím majetku.