Organizátoři trestné činnosti podle obžaloby sháněli v letech 2011 až 2013 lovce, kteří jezdili střílet nosorožce tuponosého jižního do JAR. Platili jim pobyt i další náklady a sehnali povolení k vývozu trofeje do Česka. Od lovců pak údajně rohy získali za sto amerických dolarů (nyní zhruba 2300 korun) a následně je mnohem dráž prodali nebo se je pokusili prodat vietnamské komunitě, která věří, že prášek z rohů léčí rakovinu. Podle státní zástupkyně gang obchodoval s 24 rohy v celkové hodnotě téměř 96 milionů korun.

Soudkyně Markéta Binderová v pondělí krátce znovu vyslechla jednoho z obžalovaných Jiřího D. Obhájci pak navrhovali další důkazy, například výslech aktérů z JAR nebo příbuzných některých obžalovaných. Binderová ale většinu z návrhů odmítla, přistoupila pouze na zpracování znaleckého posudku z oboru písmoznalectví. Ten má potvrdit pravost podpisu na jedné ze smluv.

Soudkyně loni osvobodila většinu obžalovaných. Z faktu, že se obžalovaní nezajímali o to, kdo zaplatí jejich cestu do JAR, totiž podle ní nelze dovozovat, že měli v úmyslu neoprávněně nakládat s chráněnými volně žijícími živočichy. Pražský městský soud verdikt zrušil a obvodnímu soudu vyčetl, že důkazy nezhodnotil ve vzájemných souvislostech a nevypořádal se s rozpory.

Vývoz trofejí z JAR trestný není, trestný je však následný obchod s nosorožčími rohy. Lovci u obvodního soudu tvrdili, že neměli tušení, že by dělali něco nelegálního. Shodně také popřeli, že by za lov dostali zaplaceno. Podle některých zněla dohoda tak, že když se následně vzdají trofeje, nebudou muset platit náklady na cestu a lov.