Soud z vražedkyní z Anděla ONLINE druhý den: Jaký bude rozsudek?
Filtr:
Vše Důležité Foto Video Sociální sítě Refresh
 
12:37
7. 3. 2017

Děkujeme, že jste s námi sledovali soudní líčení s Michelle Sudků, která půjde do vězení na 30 let, a tímto se loučíme.

 
7. 3. 2017

Naopak velmi spokojená byla státní zástupkyně, která případ dozorovala. Podívejte se, co na rozsudek řekla. „Obžalovaná není hloupá, naopak je sečtělá. Ve výpovědi uvedla i jméno Olgy Hepnarové, věnuje se těmto případům,“ uvedla dále státní zástupkyně. „Co se týká vyšetřování policistů nebo lékařů z Bohnic, to mi nepřísluší komentovat, tu věc nedozoruji,“ dodala nakonec.

VIDEO
 
12:15
7. 3. 2017

Obhájce Michelle Sudků (33) s vynesením rozsudku nebyl příliš spokojený, pro klientku by navrhl okolo 18 let vězení.

VIDEO
 
7. 3. 2017

Soud se podle slov předsedy senátu rozhodl pro výjimečný trest proto, že to byla právě obžalovaná, která se dopustila pokusu vraždy a vraždy jako takové. Případnou nešťastnou shodu okolností, kdy mohlo dojít k pochybení zdravotnického systému a potažmo policejních složek, Městský soud v Praze nehodnotil. „Odvolávat se nebudu, nechám to, jak to je,“ reagovala na rozsudek soudu obžalovaná Michelle S.. 

 
7. 3. 2017

Po přestávce předseda soudního senátu Stanislav Králík vynesl rozsudek v případu vražedkyně Michelle S. Ta jde na 30 let do vězení. 

 
7. 3. 2017

Nyní soudní senát vyhlásil krátkou přestávku a radí se před závěrečným rozsudkem.

 
7. 3. 2017

Obžalovaná se k celé záležitosti na závěr vyjádřila následovně:

„Lituju obou činů, co jsem učinila, toho, že jsem poškodila rodinu Hany H., psychicky i fyzicky, a omlouvám se i slečně Daniele K. Už bych to nikdy neudělala, upozorňovala jsem lékaře  o tom, jaké mám myšlenky a chutě, já jsem to lékařům říkala, psala jsem sadistické a deviantní básně, nikdo mě neposlouchal, kdo bude další?“

 
11:06
7. 3. 2017

Na závěrečnou řeč státní zástupkyně reagoval i obhájce obžalované, který uvedl, že je trest podle něj nepřiměřeně přísný.

„Stanovisko mojí klientky nebylo šťastně formulované, ta satisfakce finanční je symbolická a nikdy a v jakékoliv částce nevynahradí tu obrovskou ztrátu. Pokud výše stanovaná za nemajetkovou újmu bude přiznána, tak ji moje klientka nebude mít z čeho uhradit, neb pobírá invalidní důvod, z nějž nemohou být odebírány žádné srážky. Měl by ji uhradit stát s jeho orgány, protože činu mé klienty nezabránil,“ konstatoval obhájce vražedkyně a dodal, že jeho klientka nevraždila za účelem další hospitalizace v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích a možnosti zajistění si ubytování.

VIDEO
 
7. 3. 2017

Snacha zavražděné Lucie H.: „O vraždě jsem se dozvěděla z médií a od manžela. V článku na internetu bylo napsáno, že zemřela čtyřiapadesátiletá žena a byly přidány i fotky z místa činu. Na jedné bylo skryté tělo pod plachtou, uklidnila jsem se, že to nebyla maminčina ruka, že nevím o tom, že by maminka měla jet do Prahy, že to mohla být jen náhoda. Nikdy nikdo nedokáže pochopit, jaká rána to byla. Maminka byla hodný, laskavý a nesobecký člověk, své vlastní potřeby stavěla na konec, nikdy mě ničím nezklamala, nikdy jsme se spolu nepohádaly, byla to milionová tchyně. V rodině jsem zůstala jako jediná žena, vzdala jsem se vlastního zaměstnání, abych s ostatními mohla být doma a o rodinu se postarat, maminku ale nemůžu nikdy nahradit a nikdy se nesmířím s tím, že už mezi námi není a nebude.“

 
10:58
7. 3. 2017

Mladší syn Martin H.: „I po několika měsících se s tím nemohu vyrovnat, táta i babička nesou situaci ještě hůře, babička se zhoršila psychicky i fyzicky a už se dokáže o sebe jen částečně postarat, od té doby se z ní vytratila jakákoliv radost, už nevychází ani ven z domu. Celá věc se nejvíce podepsala na mém tatínkovi, vždy byl pro mě obrovským vzorem, jak všechno perfektně zvládal, ještě týdny jsem slýchával v noci jeho pláč. Ztratil víc než nejbližší osobu.“

 
10:50
7. 3. 2017

Starší syn: „ Dne 21. července mi zavolal policista z Příbrami, abych se dostavil na stanici, že se stalo něco s mojí maminkou a detaily mi sdělí, až dorazím. Byl to obrovský šok, přijít o člověka, který zde byl pro mě a pro rodinu, které se rodině celý obětoval. Jediné, co mě udrželo při smyslech, bylo, že jsem musel podporovat ostatní. Maminka byla nejcennějším členem domácnosti, největší měrou také přispívala platem. Peníze poskytovala mladšímu bratrovi na studiích, starala se i o svou matku, která je kvůli tomu, co se stalo, nesamostatná a potřebuje pomoc. Pokouším se celé rodině pomáhat, ale situace na mě velice doléhá, jsem zdrcen. Stát navíc neprojevil žádnou lítost a nebyl schopen ani uznat své pochybení – kdyby policie v kavárně zasáhla, tak by k vraždě mé maminky nedošlo.“

 
7. 3. 2017

Slovo si převzal zmocněnec a vyjádřil se k újmě, která vznikla rodině pozůstalé. Přečetl jejich výpovědi. 

Výpověď Jiřího H., otce rodiny, kterého vražda jeho manželky zasáhla ze všech nejvíce: „O tom, co se stalo, jsem se dozvěděl od syna, kterému to řekla policie. Následujícího dne jsem musel navštívit psychiatra, který mi dal léky. Situaci velmi těžce nesu ještě dnes. To, co se stalo, mi vzalo člověka, který mi na stáří bude nesmírně chybět, nejhodnější a nejobětavější osobu na světě, se kterou jsem si chtěl užívat rodiny, zahrady a vnoučat. Zničilo mi to život, ztratil jsem víru v náš stát, který nebyl schopný zabránit, aby k tomu došlo. Přestal jsem chodit do práce.“

 
10:35
7. 3. 2017

„Zda pochybili policisté, případná Psychiatrická nemocnice v Bohnicích, to je otázka, která tolik nesouvisí s projednávanou věcí. Vina je jednoznačně na straně obžalované, ta se ale tímto hájí. Bohnice se hájí zase tím, že pokud by byli informováni o skutečném stavu obžalované, mělo by to velký vliv na jejich další postup, na jejich rozhodnutí. Je tedy zřejmé, že při útoku v kavárně Dobrá trafika policisté zakročili, obžalovanou zadrželi. Záchranář, který byl na místo přivolán, ve výpovědi podotkl, že obžalovaná měla na rukou pouta, ta jí policisté sundali, než ji zdravotníci odvezli. Během cesty Michelle S. popisovala záchranáři, jaké má choutky, že chce zabíjet. Ten veškeré informace předal lékařům na příjmu v Bohnicích. Obžalovaná to všem také sdělila,“ řekla dále státní zástupkyně, která také konstatovala, že lékaři podle ní měli stejné informace jako policie a podle ní by ve věci neměl rozhodovat sepsaný dokument od policistů, který by obžalovaná předala v léčebně.

 
10:22
7. 3. 2017

„Co se týká trestu, obžalovaná je stíhána za dva útoky, podle zjištění psychiatrů je možnost její resocializace velmi ztížená, sexuolog Weiss, který přednesl svůj znalecký posudek, ale možnost resocializace připustil. Jsou tedy splněny podmínky pro uložení výjimečného trestu, navrhuji, aby s ohledem na brutalitu a závažnost jednání obžalované byl udělen výjimečný trest v době trvání 30 let, je nutné umístit obžalovanou do věznice se zvýšenou ostrahou a zařadit jí do ochranné léčby ambulantní formou ve věznici, kde lékař dochází za pacientem do vězení,“ dodala státní zástupkyně.

VIDEO
 
7. 3. 2017

„Soudní znalci obžalovanou označili za psychopaticky nevyrovnanou, se sníženou poruchou osobnosti, je zřejmé, že poruchy ovlivňovaly její chování v době činu. Podstatné je ale rozdělit skutky podle motivace obžalované. Při vyšetřování útoku v kavárně bylo prokázáno, že motivace jednání obžalované byla jednoznačně sexuální. Její rozpoznávací schopnosti byly zcela zachovány, obžalovaná věděla, co dělá, vyhlížela svou budoucí oběť,“ uvedla státní zástupkyně.

„Co se týká skutku vraždy, tak podstatnou roli hrál vztek, afekt, že jí lékaři nevěří, že ji propustili z Bohnic, byla rozrušená tím, že nemá kam jít a nemá peníze. Její jednání však bylo promyšlené a její rozpoznávající schopnosti byly zcela zachovány. Obžalovaná lékařům říkala, že má obavy z toho, že někoho zabije, že je nebezpečný člověk, pokud ale měla obavy, tak stačilo, aby něco ukradla, a šla do vězení, nemusela vraždit. Obžalovaná úmyslně zvolila drastickou variantu,“ pokračovala státní zástupkyně.

 
09:44
7. 3. 2017

Státní zástupkyně dále uvedla k vraždě z 21. července: „Byla to vražda v přímém přenosu, je zachycena na bezpečnostních kamerách, a to, jak obžalovaná přichází do prodejny, jak si vybírá nůž, který rozbalila a ihned šla do uličky, kde viděla poškozenou a zaútočila na dutinu hrudní, na srdce a poté na břicho. Nůž byl o délce 16 cm a útok natolik brutální, kdy bodná rána prošla celou dutinou břišní a hluboko do hrudníku. Byly prokázané stopy krve na rukou obžalované a na jejích teplácích. Svědci žádní přímo nebyli, ale kamerové záznamy, stopy krve a doznání obžalované jsou dostačující.“

 
7. 3. 2017

„Situace se nezměnila jako v přípravném řízení. Obžalovaná opakovaně deklarovala, že měla chutě zabít, usmrtit nějakou ženu a pak se s ní sexuálně uspokojit. Prozradila, že v důsledku léčby ve vězení se její stav zlepšuje a její choutky zmírňují. Výpověď obžalované se dá hodnotit jako pravdivá, korespondující s výpověďmi v přípravném řízení,“ řekla státní zástupkyně a začala popisovat první případ, kdy Michelle S. přišla do kavárny někoho zabít.

„Stěžejní v prvním případu je znalecký posudek soudního znalce z oboru soudního lékařství. Ten uvedl, že kdyby se poškozená nebránila, nedala pod škrtidlo ruce, tak došlo k udušení z uškrcení. Obžalovaná do kavárny Dobrá trafika přišla s úmyslem někoho usmrtit,“ dodala státní zástupkyně.

 
7. 3. 2017

Soud začíná s zhruba dvacetiminutovým zpožděním. Eskorta přivedla obžalovanou. Na sobě má stejné oblečení jako včera a bedlivě soudce poslouchá. Slovo si převzala státní zástupkyně a pronáší závěrečnou řeč. 

 
09:00
6. 3. 2017

Dobrý den, dnes probíhá druhý den jednání s obžalovanou Michelle S., která podle soudních znalců je sexuální deviant a trpí poruchou osobnosti. U soudního líčení v pondělí soud vyzpovídal kromě znalců například svědka Michala B. nebo přečetl výpovědi ostatních svědků jako poškozené Daniely K., kterou Michelle S. chtěla uškrtit v kavárně.  Svědek Michal B. se s vražedkyní osobně setkal při obou trestních činech, a to jako zdravotnický záchranář.