Třetí zuby našla holčička na levém břehu řeky v polesí Háj kousek za Plzní. Umělý chrup ležel u čerstvě okousaného stromu. „Stomatoložka nám potvrdila, že se opravdu jedná o používanou horní zubní náhradu,“ řekl zvířecí záchranář Karel Makoň.

A protože jsou ochránci veselé kopy, začali rozvíjet teorie, jak se „klapačky“ k řece dostaly. „Je to jasný důkaz toho, že za okusy vzrostlých stromů nestojí bobr evropský, ale člověk,“ žertovali.

Jedním dechem pak dodali, že se bude hledat majitel falešného chrupu. „Tomu, komu protéza padne a bude schopen s ní překousat alespoň dřevěnou tužku, pak hrozí podle zákona o ochraně přírody a krajiny postih. A to za škodlivý zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha, v tomto případě bobra evropského,“ usmál se Karel Makoň.

Užitečný nenáviděný bobr

Už vážně ale dodal, že bobr, kterého někteří lidé a vodohospodáři nemají příliš v lásce, do přírody patří. „On ví, co dělá. Je to zvíře teritoriální. Sám si na lokalitě koriguje, aby nedošlo k přemnožení. Všechny stromy, které tam nemají co dělat, okouše, aby uhynuly. Zmladí tak porosty, vrací původní druhy a podobu krajině,“ vysvětlil Karel Makoň.

Bobr tak napomáhá zadržování vody v krajině a hospodaření s ní. „Jeho návrat byl tak za pět minut 12, abychom se naučili hospodařit s vodou,“ zakončil.

VIDEO: Zachráněný bobr evropský se vrátil zpět do volné přírody.

Video
délka: 00:39.21

Bobr evropský se šťastně navrátil zpátky na svobodu. Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy