S osmi právě vylíhnutými mláďaty se kachna rozhodla dojít k řece Berounce. Jenže v cestě jí stálo staveniště nejdelšího železničního tunelu v ČR pod vrchem Chlum u Plzně, a také frekventovaná dvojkolejní trať z Plzně do Prahy.

„Rodinka prokličkovala staveništěm, ale pak narazila na šachtu kanálu na dešťovou vodu. Dospělá kachna litinový rošt hravě přešla, šest mláďat to zvládlo také, ale dvě propadla oválnými otvory do betonové šachty,“ řekl zvířecí záchranář Karel Makoň.

Rodince pomohl zvířecí záchranář

Kachňátka v šachtě úpěnlivě pískala a kejhala. Uvězněných mláďat v šachtě si všimla maminka s kočárkem, která kolem kanálu projížděla. Na pomoc ihned zavolala zvířecího záchranáře z Plzně.

„Dorazil jsem na místo během chvilky. Sundal jsem rošt z kanálu, vyndal obě kachňata a šel jsem hledat samici s ostatními mláďaty,“ popsal zásah Makoň. Ten chtěl původně celou kachní rodinku doprovodit k řece.

Jenže samice se zbývajícími šesti mláďaty už stála na náspu a přeběhla jednu z kolejí. Kachňata jsem pochytal a přenesl k mámě za koleje. Všichni se pak vydali k vodě,“ dodal Makoň.

VIDEO: Kachny v Německu přecházejí spořádaně na zelenou.

Video
délka: 00:26
720p 360p

Německé kachny přecházejí na zelenou Youtube