V plzeňském projektu je velký důraz kladen na jazykovou vybavenost. „Jde o adaptaci dětí s jiným než českým mateřským jazykem, zdokonalovací kurz k výuce češtiny pro pedagogy plzeňských základních škol a jazykové kurzy pro dospělé,“ vysvětlila náměstkyně primátora Eva Herinková.

O zlepšení vzájemného soužití cizinců s místními se ve městě snaží již několik let. Velký důraz je přitom kladen právě na nejmladší generaci. „Od roku 2008 jde už o sedmý projekt cílený na zkvalitnění integrace a adaptace osob přicházejících k nám z ciziny za prací. Co se efektivity realizovaných projektů podporovaných ministerstvem vnitra týče, patříme jednoznačně ke špičce a vnímají nás jako průkopníky řady inovativních řešení,“ uvedla Herinková.

Plzeňský projekt integrace cizinců, který plně hradí ministerstvo vnitra, právě odstartoval a potrvá až do konce letošního roku. Zapojily se do něj základní školy, ve kterých vyučují větší počet dětí s jiným než českým mateřským jazykem, a také Poradna pro cizince a uprchlíky Diecézní charity Plzeň.