„Při návrhu tohoto projektu jsem se inspiroval zkušenostmi s řešením menstruační chudoby v některých západních zemích a situaci jsem konzultoval i s pedagožkami našich základních škol. Ty mi potvrdily, že se na ně často obracejí dívky, kterým dle svých možností poskytují hygienické potřeby, jež pořizují z vlastních prostředků,“ uvedl  námětek primátora Zbyněk Pražák.

Město tak oslovilo všechny školy, zda y byl o projekt zájem. Z 55 těchto škol projevilo zájem o tuto pomoc pro své žákyně 37 z nich. Nápad konzultovalo město i s primářem gynekologicko-porodnického oddělení.

„Smyslem tohoto projektu je především poskytnout dívkám pocit jistoty, že bez ohledu na jejich sociální status naleznou v případě potřeby snadné řešení jejich problému. Což možná přispěje i ke snížení absence dívek ve výuce z důvodu nedostupnosti vhodných hygienických potřeb a snad trochu i také k odtabuizování samotné menstruace z podvědomí společnosti,“ dodal Pražák.

Hygienické prostředky by měly být na školách dostupné již v nejbližších týdnech.

VIDEO: Historie menstruačních pomůcek.

Video
Video se připravuje ...

Historie menstruačních pomůcek Videohub