„Vysloužilé objekty interního oddělení koupil od města soukromý vlastník, který je chce stavebně upravit na bytové domy. Areál byl dosud veden jako součást ulice Nádražní. Do objektů se vstupuje z vnitřní strany areálu, kudy vede účelová komunikace,“ uvedl mluvčí města Jiří Ondrášek. Komunikace se stane regulérní ulicí i se jménem.

Důstojná pocta

O pojmenování ulice požádal přímo vlastník opravovaných budov. Městská rada a následně i zastupitelstvo doporučily, aby nesla název právě po Petru Beckovi. Vloni zesnulý veterán druhé světové války pocházel z rodiny lékaře a žil nedaleko od tohoto místa.

„Všichni si na Petra Becka pamatujeme a pamatujeme si také na rozpravu o tom, že by bylo nanejvýš vhodné pojmenovat po čestném občanu města a nositeli řádu Tomáše Garrigua Masaryka ulici v Bruntále. Je to po udělení čestného občanství nejlepší způsob, jak projevit úctu a respekt k tomuto člověku,“ uvedl již dříve starosta Petr Rys.

Buková i Dubová

Ulice, která bude po Beckovi pojmenována, je třetí nová ulice za posledních pět let. Naposledy zastupitelé přidělili název nové ulici loni v prosinci, tehdy šlo o ulici Dubovou v budovaném areálu rodinných domků. Tato ulice navazuje na Bukovou, která vznikla usnesením zastupitelstva z listopadu 2016. Bruntál má v současnosti 142 ulic.

Kdo byl Petr Beck?

Petr Beck (1927–2019) přežil Osvětim a v řadách Rudé armády se účastnil osvobození ČR. Byl synem bruntálského lékaře Artura Becka, jeho matka byla Židovka, rodinu deportovali do Terezína a do Osvětimi. V roce 1945 byl Beck poslán do pochodu smrti, přežil tak, že předstíral mrtvého. Byl členem olomoucké Židovské obce, oceněn byl také medailemi prezidenta Ruské federace k 65. a 70. výročí vítězství druhé světové války.

VIDEO: Zuzana Marešová byla Wintonovým dítětem.