Třinecké železárny se zavázaly mimo jiné k tomu, že každý rok dají 1,5 milionu na ozdravné pobyty místních dětí v Tatrách. Tři miliony korun vynaloží na úklid komunikací ve městě Třinci i uvnitř areálu firmy a další tři miliony na údržbu a výsadbu zeleně.

Železárny v letech 2013 až 2015 investovaly 2,6 miliardy korun hlavně do odprášení největších a nejprašnějších provozů, díky čemuž celkové emise prachu snížily zhruba o 75 procent.

Kraj v dohodě slíbil, že zvýší náklady na nadlimitní čištění komunikací, které spravuje, podpoří ozdravné pobyty dětí nebo přispěje na výměnu starých kotlů za ekologické.

„Intenzivně pracujeme na naplnění vize, že překonáme image kraje s mimořádně znečištěným vzduchem. Uzavírání dobrovolných dohod s významnými provozovateli zdrojů znečišťování ovzduší je jedna z možností, které by k tomu mohly pomoci. Je důležité nejen dodržovat zákonné limity, ale dělat i něco navíc nad rámec legislativy,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák.

Nejen podniky, ale i topení

O možnostech uzavření dobrovolných dohod kraj jedná i s dalšími podniky. Podle Vondráka se ukazuje, že podíl znečištění ze strany průmyslu klesá a že největším znečišťovatelem jsou lokální topeniště. „Pořád ale ten podíl ze strany průmyslu není zanedbatelný a jsem rád, že se Třinecké železárny přihlásily k tomu, že udělají něco navíc.“

TŽ plní emisní limity i požadavky na nejlepší dostupné technologie vycházející z evropské legislativy, přesto patří k největším znečišťovatelům životního prostředí v kraji.

Zaměstnávají zhruba 7000 lidí včetně odloučených provozů v Ostravě, Bohumíně na Karvinsku, Starém Městě u Uherského Hradiště a Kladně. I s dceřinými firmami mají TŽ okolo 10 tisíc zaměstnanců. V roce 2016 podnik vyrobil 2,605 milionu tun oceli a dosáhl čistého zisku 1,44 miliardy korun.

VIDEO: Jak snížit znečištění ovzduší v Česku? Expert navrhuje řešení.

Video
délka: 02:41
1080p 720p 360p

Jak snížit znečištění ovzduší v Česku? Expert navrhuje řešení. David Budai, Jan Jedlička