Jde o mimořádně významný objev. „Místo na Mutěnické louce sloužilo jako pohřebiště příslušníků kultury se zvoncovitými poháry,“ řekl šéf výzkumu Ivan Čižmář z Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Navzdory tomu, že se zachovala jen torza koster, vědci rozpoznali, že předkové ve starší době kamenné své mrtvé pohřbívali ve skrčené poloze, avšak odlišně podle pohlaví.

„Muži leželi na levém a ženy na pravém boku. Všichni měli hlavy obrácené k východu. Taková byla tehdy kulturní zvyklost. Proč, se už asi nedozvíme,“ řekl Čižmář.

Našli i "bronzové" sídliště

Skrčenci nálezy u Mutěnic neskončily. Naopak. Jen o necelých sto metrů opodál se rozkládalo sídliště z mladší doby bronzové.

„Kromě kůlových jam či rozsáhlého hliníku jsme odkryli relativně mělké zásobní jámy. Některé vydaly větší množství materiálu v podobě rozbitých keramických nádob,“ pochvaluje si šéfarcheolog.

Vědci odkrývají pradávnou minulost v místech, kudy povede mezi Bezměrovem a Tvrdonicemi už příští rok transitní plynovod Moravia.

Co dostali mrtví na cestu do záhrobí?

Na cestu do záhrobí byli před 4 000 lety zemřelí zpravidla vybaveni keramickými nádobami. Převažovaly různé tvary džbánků, hrníčků, charakteristických bohatě zdobených pohárů ve tvaru obráceného zvonu (odtud název kultura zvoncovitých pohárů - pozn. red.), mís či hrnců. Část původně obsahovala zřejmě i potravinové milodary.

Šňůrkaři pohřbívali mrtvé opačně

Kromě lidí z kultury zvoncovitých pohárů žili ve stejné době na stejných místech dnešního Slovácka i lidé z kultury se šňůrkovou keramikou. „Ti pohřbívali mrtvé přesně naopak. Muže na pravý bok, ženy na levý,“ zmínil Čižmář. „Šňůrkaři“ neměli na rozdíl od „Zvoncovitých“ stálá sídliště, podle archeologa šlo zřejmě o kočovníky.

Pravěké Slovácko bylo multikulturní

V ideálním podnebí a přírodě Moravského Slovácka se křížily a mísily kultury jedna za druhou. Vědci tam našli pozůstatky z mladší doby bronzové, laténské, ale i římské. Nedaleké Mikulčice pak byly o staletí později jedním z center moderní Velkomoravské říše.

VIDEO: Unikátní nález hrobu ze starší doby bronzové u Vyškova.

Fotogalerie
6 fotografií