Jedná se o velký krok kupředu. Toto chytré řešení přispívá k soběstačnosti města. Odpad, který lidé vyprodukují, může sloužit k výrobě pohonných hmot. Přispěje tím k větší energetické soběstačnosti a sníží se závislost na dodávkách paliva z cizích zemí,“ uvedl ředitel DPMB Miloš Havránek k autobusu, který spojuje brněnské Chrlice a Modřice s centrem města.

Pokud se autobus osvědčí, mohl by dopravní podnik počet takto poháněných vozů výrazně zvýšit. „Z biologicky rozložitelných odpadů můžeme získat dostatek energie na celoroční pohon přibližně 50 autobusů městské hromadné dopravy,“ vysvětlil iniciátor akce Petr Novotný z Institutu Cirkulární ekonomiky.

Myšlenka využívat odpadní plyn zaujala i vodárnu v Modřicích, kde autobus bude tankovat. „V úpravě kalového plynu, který vzniká na čistírně odpadních vod, vidíme velký potenciál. Vznikl by nový ekologický zdroj energie,“ potěšilo ředitele kanalizační sekce Brněnských vodáren a kanalizací Vladimíra Habra.

VIDEO: Kromě alternativních autobusů se cestující v Brně mají dočkat i modernizovaného nádraží na Zvonařce.

Video
délka: 02:06.09

Architekt Ondřej Chybík hovoří o projektu modernizace autobusového nádraží Zvonařka v Brně. Zdeněk Matyáš