Do soutěže se přihlásilo 11 uchazečů, tři z nich byli vyloučeni pro nesplnění kvalifikace. Cenu zakázky ČT původně odhadovala na 340 milionů, mezi nabídkami bylo rozpětí od 277 milionů do 340 milionů korun. Kromě ceny bylo hodnoceno prostorové, technologické a časové řešení. Vítěz nabídl délku výstavby 1,5 roku.

Dvořák uvedl, že ČT obdržela námitky proti zadávací dokumentaci i samotnému výběru, ale odmítla je. Nikdo z uchazečů se neodvolal k antimonopolnímu úřadu. "V současné době provede ČT formální kroky k podpisu smlouvy a koordinaci činností k zahájení výstavby v Brně," řekl Dvořák. Dodal, že ohledně výstavby bude dále jednat s Radou ČT mimo jiné v souvislosti s návrhem rozpočtu na příští rok.

Nové brněnské studio se bude stavět v areálu bývalého Zetoru v městské části Líšeň. Česká televize si od nového studia slibuje zjednodušení práce po přesunutí z dosavadních prostor v centru města v paláci Typos. Typos byl původně bytový dům a postupně se během let přizpůsoboval potřebám rostoucího studia, nikdy se jim však nemohl přizpůsobit zcela.

V Líšni vznikne komplex studií a dalších prostor pro výrobu a vysílání pořadů, loni ČT měla v Brně okolo 250 zaměstnanců.

O výstavbě nového televizního studia v Brně se rozhodovalo ještě před nástupem Dvořáka na pozici generálního ředitele ČT. Projekt se soutěžil v roce 2008 formou veřejné zakázky. V listopadu roku 2011 byl hotov a bylo vydáno i stavební povolení. Po nástupu Dvořáka do funkce byla provedena celková revize a po dohodě s vedením TS Brno bylo na začátku roku 2013 rozhodnuto o změně spočívající ve zmenšení původního projektu. Zároveň byla snížena předpokládaná hodnota stavby, a to z odhadovaných 660 milionů na 340 milionů korun.