Plány se týkají nejen územních rozhodnutí, stavebního povolení a obnovy zeleně, ale také geologického průzkumu. Ulice Veveří, Benešova a Štefánikova se tak dočkají zcela nové podoby. První dvě má na starost společnost Metroprojekt Praha. Dokumentace k projektům vyjdou téměř na 13,5 milionu korun, tedy dohromady přibližně kolem 27 milionů. Plán Štefánikovy ulice, který zhotoví společnost Projekt 2010, vyjde město o něco levněji, a to kolem 11 milionů.

Obě společnosti mají na vyhotovení dokumentací rok a půl, poté město podle priorit započne se samotnou rekonstrukcí daných ulic. „Termín samotných rekonstrukcí bude záležet na rozpočtu města Brna a zachování potřebné dopravní obslužnosti v souvislosti s dalšími dopravními stavbami ve městě,“ uvedl náměstek primátor Richard Mrázek (ANO), který je zodpovědný za investice.

Nejcitelnější a zároveň nejdražší bude oprava ulice Veveří, kterou denně projíždí stovky až tisíce aut. Cena rekonstrukce se podle všeho vyšplhá na 400 milionů korun. Oprava se týká úseku od Žerotínova náměstí po Konečného náměstí. Nový bude nejen povrch komunikací a tramvajových tratí, ale půjde se také do hloubky. Plynové potrubí, kanalizace i rozvodné sítě elektřiny.

Štefánikova ulice bude uzavřena v úseku od Pionýrské po Kartouzskou, náklady na opravu činí zhruba 300 milionů korun. Místním obyvatelům se ale projekt této rekonstrukce nezamlouvá. Společnost Projekt 2010 má v plánu z ulice vytvořit první městský bulvár. Jízdní pruhy se sníží ze dvou na jeden po každé straně, uprostřed zůstanou tramvajové koleje. Ve zbytku prostoru vznikne cyklostezka. Obyvatelé s radnicí o projektu jednají, nelíbí se jim především úbytek parkovacích míst. Otázka nedostatku parkovacích míst je samostatnou kapitolou, město se snaží tento problém řešit.

Poslední ulicí je Benešova, její oprava bude rozdělena na několik etap. V první fázi se upraví prostor před hlavním nádražím, poté prostor před viaduktem, kde se otáčí trolejbusy, a ve třetí fázi čeká nový kabát i Malinovského náměstí.

V nedávné době Brno opravovalo ulici Milady Horákové, projekt stál stovky milionů korun. Rekonstrukce značně zasáhla do dopravního toku města.

Fotogalerie
8 fotografií