Při zátahu prošlo kontrolou 135 přítomných, načerno tak pracovala takřka třetina z nich. „Firmu jsme už dříve kontrolovali. Měli jsme informace, že situace pokračuje,“ řekl vedoucí odboru jihomoravské cizinecké policie Miroslav Tóth.

Místo turistiky u nás pracují!

Zadržení pracovníci přitom na území Česka nebyli načerno, jen disponovali polským pracovním vízem. To jim práci u nás ale neumožňuje. „V případech figuruje situace, kdy cizinec na základě bezvízového styku zemí přijede jako turista, ale nesmí pracovat. Druhou kategorii tvoří příchozí z třetích zemí. Mají turistické či studijní vízum pro účel pobytu, který musí dodržet. Často je ale najdeme také v zaměstnání,“ upozornil policista.

Video
délka: 00:33
360p

Zátah cizinecké policie a inspektorů Státního úřadu inspekce práce v mikulovské firmě Zdeněk Matyáš, cizinecká policie

Nejčastěji se »černí pracovníci« objevují ve stavebnictví, úklidových firmách a průmyslu. „Někteří po odhalení tvrdí, že nic nevěděli. V poslední době se s námi vůbec nebaví, důkazní břemeno je totiž na nás,“ dodal Tóth. Případů na jižní Moravě nebývale přibývá. V roce 2015 zadrželi 37 nelegálně pracujících cizinců, loni už 394!

Za černé zprostředkování hrozí vysoká pokuta

Jak se ukázalo v Mikulově, zahraniční pracovníky zprostředkovalo firmě pět agentur práce. Jedna společnost, která není agenturou práce, přitom dodala pracovníky opakovaně," řekl mluvčí inspektorů Státního úřadu inspekce práce Richard Kolibač.

Agenturám práce i dodavateli bez povolení ke zprostředkování zaměstnání hrozí za případné umožnění výkonu nelegálního zaměstnávání a činnost zastřené agentury práce pokuta až do výše 10 milionů korun.

Video
délka: 01:33
360p

Vedoucí odboru jihomoravské cizinecké policie Miroslav Tóth k případu Zdeněk Matyáš, cizinecká policie


Fotogalerie
6 fotografií