Prášek jménem kratom

Kratom původně pochází z jihovýchodní Asie a je k dostání ve formě prášku, který se vyrábí ze sušených listů. Přestože se o jeho existenci většina populace dozvídá až v posledních letech, příprava prášku z listů stromu Mitragyna speciosa má v Asii již tisíciletou tradici.

Existuje několik druhů, které jsou sice ze stejného stromu, ale rozlišují se podle barev. Setkat se můžete s označením červený, zelený, žlutý nebo bílý kratom. Liší se různým podílem alkaloidů, kterých je v listech obsaženo až čtyřicet, a také vlastnostmi, jež jsou dány jejich poměrem.

Proč je jeho legální prodej tak velkým otazníkem?

Jak již jsme zmínili, o kratomu se státy mimo Asii dozvídají hlavně v posledních letech. Můžeme říci, že se jedná o novinku 21. století. S tím se pojí i současná legislativa. Státy si na něj teprve vytvářejí konkrétní názor, proto se postoj jednotlivých zákonodárných orgánů může často měnit, a to nejen v Evropě.

Kratom naráží na překážky kvůli obsaženým alkaloidům, tedy psychoaktivním látkám, které obsahuje. Právě ony jsou důvodem, proč je jeho konzumace nebo prodej v některých zemích regulovaná. Existují země, kde se za jeho držení můžete dostat do problémů a zaplatit tučnou pokutu. V jiných zemích nenajdete v zákoně o kratomu ani zmínku.

Pokud se z nějakého důvodu rozhodnete cestovat a budete s sebou chtít vzít nějaké množství kratomu, měli byste tato fakta mít na paměti. Ideálně byste se měli informovat těsně před cestou, protože se situace může v jednotlivých zemích změnit v rámci několika dnů či týdnů. Důkazem o tom může být například Irsko, které v rámci několika let kratom stihlo zakázat, poté povolit a následně jej zařadit mezi nelegální drogy (kde je od roku 2017).

V jakých zemích Evropy je kratom zakázaný?

V současné době platí, že je kratom ve více zemích regulovaný. Slovo „zakázaný“ zde může být poněkud zavádějící, protože jednotlivé státy se k jeho zákazu staví různě. Například v Portugalsku je zakázaný jeho prodej, pokud u vás ale kratom najdou, tak se nic nestane, jeho držení je totiž legální.

Většina států jej vede na seznamu regulovaných látek, a tak ho není možné nakupovat, vlastnit ani užívat. Zde můžeme jmenovat například dříve zmiňované Irsko, Slovensko, Velkou Británii, Lotyšsko, Litvu, Polsko, Rumunsko, Švýcarsko, Švédsko, Itálii, Kypr, Rusko a Turecko. Do těchto zemí si s sebou kratom na výlet rozhodně neberte.

V jakých zemích Evropy je kratom legální?

S legalitou kratomu to také není všude jednoduché. V České republice není momentálně zakázán, to ale neznamená, že je dovolená jeho konzumace. Proto se u nás ani nesmí prodávat jako produkt určený ke konzumaci. K dostání je jen jako sběratelský předmět, a tak je u nás jeho prodej a držení legální. Toto nastavení umožňuje nákup kratomu osobám mladším i 18 let.

Pro změnu ve Francii je povoleno jej užívat, jeho prodej je ale trestný. V severských státech, přesněji v Dánsku, Finsku a Norsku, je uveden jako kontrolovaná látka a jeho zakoupení je možné na základě lékařského předpisu.

Ve kterých zemích je tedy kratom legální? Ze sousedních zemí jsou to Německo a Rakousko, dále například Belgie, Nizozemí, Řecko, Španělsko, Albánie a další balkánské státy. I v těchto jednotlivých zemích ale doporučujeme vždy ověřit aktuální situaci. Jeho konzumace je zde sice povolená, panují ale různé postoje vůči jeho distribuci a prodeji.