Pitná voda je čím dál dražší a zalévat s ní už jen pro finanční náročnost nedává příliš smysl. Navíc dešťová voda je pro rostliny vhodnější, neboť se jedná o nejpřirozenější zdroj vláhy. Používat pitnou vodu na splachování toalety je za podstaty věci rovněž nesmyslné a budoucnost i zde patří využívání dešťovky. Stačí pořídit zařízení na její zachytávání a následné využití. Je přitom možné získat na nádrž, čerpadlo, filtry i související práce finanční podporu díky dotaci Dešťovka.

Zalévat je nejsnazší

Využívat dešťovou vodu na zalévání je nejen pro rostliny výhodné, ale i jednoduché a mnozí majitelé domů a zahrádkáři mají již léta na svých pozemcích větší či menší sudy a nádrže, do nichž zachytávají vodu ze střech. Budoucnost ale patří velkým podzemním nádržím, které zachytí několik kubíků vody najednou a také ji déle uchovají v dobré kvalitě – voda se nekazí působením světla nebo vysokých venkovních teplot, jako tomu bývá v menších nadzemních nádobách. Výhodné je, že nejsou a ani by neměly přijít žádné další poplatky za využívání srážkové vody na zálivku. Podzemní nádrž s čerpadlem tak může k zavlažování rostlin sloužit bez zbytečných nákladů mnoho let.

Wc i pračka

Dnes je ale běžné dešťovou vodu přivést do domu a splachovat s ní toaletu nebo dokonce prát prádlo v pračce. Mýtus, že dešťová voda v toaletní míse zapáchá nebo že není vhodná pro praní, je už minulostí, vhodnost používání srážkové vody jak na WC, tak v pračce navíc potvrzují mnohé domácnosti, které k tomuto řešení přistoupily. A technicky je jednoduché a také poměrně levné přidat do vnitřního okruhu užitkové vody trojitý filtr, který zachycenou dešťovou vodu kvalitně vyčistí.

Velkým plusem využívání dešťové vody v domě, tedy na splachování a praní, je mimo jiné fakt, že je možné dokonale využít také zimní srážky. Ty by v případě využití pouze na zalévání z velké části přišly vniveč. Důvod je jednoduchý. V zimě se nezalévá a většina lidí nemá tak velkou nádrž na zachycení všech zimních srážek.

Starší vs. nový dům

Napojení užitkové vody na záchody u starších domů je bohužel obvykle problematické, protože se jedná o poměrně značný zásah do interiéru. K záchodům je totiž nutné přivést samostatné potrubí. Reálné je to obvykle pouze v případech, kdy WC sousedí s obvodovou stěnou domu. U novostaveb je to samozřejmě jednodušší. Provedení samostatného okruhu k WC a pračce znamená jen minimální vícenáklady.

Nárok na dotaci

Na využívání srážkové vody v domě je možné získat dotaci Dešťovka. Pokud chce majitel novostavby využívat dešťovou vodu pouze na zálivku, dotaci nedostane. Na tu dosáhnou jen majitelé stávajících staveb kolaudovaných před vyhlášením první vlny zmíněné dotace.