KOHO VOLAT

Pokud dojde k úmrtí doma, je třeba volat záchrannou službu (155), aby lékař ohledal tělo a vystavil tzv. list o prohlídce zemřelého. Až poté kontaktovat pohřební službu – to je potřeba učinit ve lhůtě 96 hodin. Může se ovšem stát, že je nařízena pitva. Převoz na ni objednává lékař či policie a hradí ho pojišťovna. Vy si ale následně pro zajištění pohřbu můžete vybrat úplně jiný subjekt.

Dojde-li k úmrtí mimo domov (např. nemocnice), list o prohlídce zemřelého vystaví lékař v daném zařízení a tělo putuje do chladicího zařízení. Nemá-li tuto možnost nemocnice nebo např. domov seniorů, kde k úmrtí došlo, pak bývá uloženo u smluvní pohřební služby. Ani v tomto případě nemusíte tuto konkrétní firmu využít pro další služby spojené s pohřbem.

CO SI PŘIPRAVIT?

Zejména je nutné kontaktovat pohřební službu ve zmíněné lhůtě 96 hodin. Neučiníte-li tak, připadne pohřbení zesnulého na obec v rámci tzv. sociálního pohřbu, často bez možnosti vydání tělesných ostatků zemřelého.

K zařízení pohřbu budete potřebovat doklad totožnosti zemřelého a váš vlastní, pokud je k dispozici, pak také rodný list zemřelého, případně list oddací. Připravte si také šaty, které chcete, aby pohřební služba zemřelému oblékla. V pohřební službě pak objednáte pohřeb, zvolíte způsob pohřbení – uložení do hrobu či hrobky, nebo kremaci a domluvíte náležitosti obřadu. Z pohřební služby si rovněž odnesete hotové parte. Optimální dobou pro vykonání pohřebního obřadu je zpravidla 5 až 6 dní po úmrtí.

A TEĎ ÚŘADY

Nejprve je potřeba zajít na matriku, kde předáte občanský průkaz zemřelého. Ohledací list této instituci zasílá lékař. Následně na matrice vyhotoví úmrtní list, a to do jednoho měsíce, pokud není dohodnuto při sjednávání pohřbu jinak – úmrtní list potřebujete k odhlášení starobního důchodu u správy sociálního zabezpečení, k výpovědi smluv mobilních operátorů, energetických společností apod. Záležitosti na matrice za vás ale může vyřídit také pohřební služba, budete-li chtít.

Ostatní doklady zemřelého jako např. řidičský průkaz, průkaz pojištěnce, cestovní pas, průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P) předáte v místě jejich vydání.

Pokud zemřelý pobíral státní dávky, např. příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu atd., je třeba ohlásit úmrtí v místě, kde mu byla příslušná dávka vyplácena, tzn. na místně příslušné pobočce úřadu práce.

POVINNOSTI POHŘEBNÍ SLUŽBY

Jaká máte vzhledem k pohřební službě práva? Především vám musí po celou dobu umožnit přístup k tělu zemřelého. Dále má povinnost provést určité úkony v rámci standardu kvality slušného pohřbení. Do toho spadá použití chladicího zařízení, konečná rakev a její vystýlka, ale i úprava těla (svlečení, umytí, stříhání, kosmetické úpravy, odění). To vše nejlépe zkontrolujte, než dojde ke smutečnímu obřadu. Pokud to pohřební služba neumožní, rozhodně není něco v pořádku!

REKLAMUJTE

I když se to může zdát nevhodné s ohledem k pietnímu aktu, právě v této situaci byste měli chtít, aby váš blízký nebyl na své poslední cestě šizen. Pokud se vám na stavu zemřelého, oděvu či rakve něco nezdá, jednejte. Nedostatky zdokumentujte – stačí fotografie na mobilu, zapište reklamaci u obřadníka, je to jeho povinnost, a povolejte zástupce pohřební služby k okamžité nápravě. Třeba i po skončení smutečního obřadu. Kompenzace je na domluvě, ale se stížností na pohřební službu se lze také obrátit k vyšší instanci, a to na ministerstvo pro místní rozvoj, odbor pohřebnictví, případně informovat některou z asociací sdružujících pohřební služby. Mohou se ale naskytnout i situace, kdy je vhodné dokonce kontaktovat i Policii ČR k zdokumentování stavu a podání trestního oznámení.

BEZ EMOCÍ?

V tíživé situaci nejspíš nebudete mít sílu složitě porovnávat ceny dostupných pohřebních služeb, ale pročtěte alespoň krátce recenze nebo se osobně poptejte třeba u známých. Nelze než doporučit, aby věci spojené s pohřbem za vás vyřídil citově méně zúčastněný člověk, který bude schopen jednat za vás s pohřební službou jako rovný s rovným, bez emocí.

Můj vlastní pohřeb?

Dnes už není pravidlem, že by lidé pro své blízké připravili nejen scénář svého pohřbu, ale také finanční obnos, který je na jeho zajištění potřeba. Pozůstalí pak bývají náhle bezradní a netuší, jak se počít. Co by si ten, kdo odešel, přál? Kde na to vezmu? Na trhu s pohřebními službami tak poměrně přirozeně vznikla služba, která umožňuje předplatit si vlastní pohřeb. Co to obnáší?

Výhoda pro objednavatele je ta, že jeho vlastní pohřeb bude probíhat zcela podle jeho představ, ale také že jeho blízcí nebudou mít starosti a stres, o které možná nestojí, nebo by je neunesli. Řešením tato cesta bývá i pro lidi, kteří žijí sami.

„Objednávka“ přitom probíhá stejně, jako byste objednávali pohřeb pro kohokoli, kdo právě skonal. Vyberete místo, rakev včetně výbavy, květinové dekorace, hudbu a také to, kam má být rakev či urna uložena. Navrhnete smuteční oznámení a poskytnete seznam osob, které mají být o vašem odchodu z tohoto světa informovány. A také – pozůstalým můžete připravit i úsměvné překvapení třeba v podobě nějakého vzkazu, písně apod., fantazii se meze nekladou.

Službu lze zařídit dvěma způsoby – u pojišťovny nebo u pohřební služby formou předplaceného pohřbu. Vyberte ale osvědčenou pohřební službu s tradicí. Přece jen – pokud se nechystáte na onen svět v nejbližší době, měla by tu firma, která bude zařizovat váš pohřeb, být stejně dlouho jako vy.

NA CO SI DÁT POZOR?

Nemělo by se stát, že vám bude konkrétní pohřební službu doporučovat, či snad dokonce vnucovat personál nemocnice, pečovatelského domu apod. To je zákonem zakázáno! Bez ohledu na to, zda nějaká pohřební služba manipulovala s tělem při odvozu např. na pitvu, vybrat si můžete někoho úplně jiného.

SPÁT V OCEÁNU

Pokud jde o místo posledního odpočinku, netřeba se omezovat na území hřbitovů, hroby či rodinné hrobky. Týká se to urny s popelem. Tu si mohou blízcí zesnulého nechat doma, uložit na zahradě, ale popel může být také rozptýlen na místech, které měl zesnulý rád. Nakládání s popelem nemá přísná pravidla, může být rozptýlen třeba do oceánu, což není nijak neobvyklé přání.