Bohatá historie výroby, rozvodu a distribuce elektřiny se datuje k roku 1897, kdy byly založeny Elektrické podniky královského hlavního města Prahy. V rozsáhlé expozici muzea na výstavní ploše o rozloze 800 mrozmístěné v několika podlažích najdou návštěvníci zařízení velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí, měřicí přístroje, pracovní a ochranné pomůcky i písemné doklady technického charakteru dokumentující historii elektrifikace Prahy.  Jsou zde vystavena schémata sítí, mapy Prahy, stavební plány, fotografie zařízení, veřejnoprávní doklady, staniční seznamy, historické učebnice a podobně.

Rozváděč od firmy Škoda z roku 1929 proslavený filmem Obecná škola.
Autor: Pražská energetika, a.s.

Muzeum PRE sídlí od roku 2009 v prostorách areálu rozvodny 110 kV v pražských Holešovicích, ale jeho historie se píše již déle než dvacet let. A přestože se jedná o muzeum, chtějí pražští energetici držet krok s dobou a rozhodli se prostory zmodernizovat.  Jedná se zejména o instalaci klimatizací v prostorech muzea, dále vznikne promítací sál pro 40 lidí s video a audio zařízením.  Sbírka historických elektrospotřebičů se přestěhuje do nových prostor a regálů a rozšíří se expozice oddělení netechnických ztrát věnovaná odhalování černých odběrů elektřiny. Novinkou bude zastoupení inteligentních trafostanic, dobíjecích stanic pro elektromobily, kabelové sítě 1 kV a 22 kV s opto trubičkou a vůbec problematika „chytrých sítí“ nebo-li smart grid a smat city. To proto, aby si příznivci energetiky dokázali s historií porovnat i nejmodernější technologie a prvky současné energetické sítě v Praze.

Muzeum PRE je již doplněno o svítící modely nově připravovaných rozvoden 110/22 kV Slivenec a Písnice a chystané nové správní budovy na rozvodně Chodov. Bude vystaven i velmi obdivovaný model nové rozvodny Karlín. Nesmíme zapomenout na grafickou výzdobu nových prostor o fotografie z průběhu výstavby nových energetických děl od roku 2002.  Součástí muzea bude také dokumentace přístupu pražských energetiků k ochraně přírody a životního prostředí, konkrétně ke snižování emisí v ovzduší poskytováním elektřiny z obnovitelných zdrojů, či zaváděním elektromobilů v pražské dopravě.  V celém muzeu se připravuje instalace nového úsporného osvětlení LED světly.

Muzeum PRE se nachází v budově TR Holešovice, v Praze 7 Holešovicích  v Jankovcově ulici 960/40. Vstup je ale z ulice Vrbenského, cca 200 m od stanice metra C Nádraží Holešovice. Návštěvní dny v měsících září až červen, úterý a čtvrtek 8-15 hodin, začátky prohlídek v 8:00, 10:00 a 13:00 hodin. Návštěvy pouze po předchozí domluvě na e-mailu: muzeum@pre.cz či tel. 267 052 315.  

Vstup je zdarma.