V Česku patří mezi nejčastěji volené izolanty při zateplování pěnový polystyren a minerální vlna. Zateplování minerální vlnou má však svá úskalí a vložené investice nemusí přinést očekávané benefity.

Špatné skladování ovlivňuje kvalitu izolantu

Pěnový polystyren je osvědčený izolační materiál, díky kterému získáte kvalitní zateplení.  Jednou z klíčových vlastností pěnového polystyrenu je jeho odolnost vůči povětrnostním vlivům. Naopak méně odolným materiálem je minerální vlna. Pokud se do zateplovacího systému dostane z důvodu poruchy větší množství vody, může dojít k degradaci vláken a pojiva, což ovlivňuje funkčnost a životnost celého zateplení. Voda přitom často do styku s minerální vlnou přichází už na stavbách, kde  do materiálu proniká během nevhodného skladování.  „Dalším častým rizikem, ke kterému může dojít při skladování minerální vlny na stavbě je průnik dešťové vody do izolačního materiálu v momentě, kdy je na stěně ještě před nanesením krycí vrstvy. Takový materiál pak ztrácí izolační vlastnosti, v krajním případě hrozí i zbortění celého zateplovacího systému, a to i z důvodu, že kvůli vyšší nasákavosti může minerální vlna, která je desetkrát těžší než pěnový polystyren, ztratit své mechanické a izolační vlastnosti a přídržnost ke krycí vrstvě,“ říká Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

 

Věděli jste, že jednou z předností nejvyužívanějšího izolačního materiálu u nás, tj. pěnového polystyrenu, je jeho lehkost? Některé z vás může překvapit, že  98 % tvoří vzduch.  Ve srovnání s minerální vlnou má také lepší tepelně izolační vlastnosti, které se časem nezhoršují. V případě, že dojde na zateplovacím systému tvořeným pěnovým polystyrenem k poruše a vniknutí vody, stačí poruchu odstranit, systém vysušit a zateplení funguje dále jako před poruchou bez jakýchkoliv dalších potíží.

 

Na funkci pěnového polystyrenu nemá vliv ani působení slunečního záření. Samotná deska by vlivem delšího působení přímého slunečního záření mohla na povrchu zežloutnout, ale tato vlastnost je pro funkci zateplovacího systému naprosto bezvýznamná, jde spíše o povrchovou vadu. Navíc polystyrenové desky se nikdy nepoužívají bez krycích vrstev.

Odolnost po desítky let

Používání pěnového polystyrenu po dobu více než 50 let ukazuje, že jeho vlastnosti zůstávají při správném použití nezměněny a že jeho životnost uvnitř stavebních konstrukcí je stejná nebo vyšší než životnost ostatních částí stavby. „Pěnový polystyren si své tepelně izolační a mechanické vlastnosti zachovává po celou dobu životnosti, která dosahuje nejméně 50 let,“ dodává Pavel Zemene. 

Obecně přináší zateplení domu či bytu mnoho výhod.  Zvyšuje tepelnou ochranu budovy a tím snižuje spotřebu energie na vytápění, zlepšuje tepelnou pohodu ve vytápěném prostoru, snižuje možnost vzniku plísní na vnitřním povrchu obvodových stěn, přispívá k ochraně proti vnějšímu hluku, má pozitivní vliv na zdraví lidí. Díky velmi nízké spotřebě tepla umožňuje provozovat úspornější otopné systémy, tedy i alternativní zdroje energie, zlepšuje estetický vzhled budovy a zvyšuje její hodnotu, snižuje emise skleníkových plynů z budov a tím chrání životní prostředí. Investice do zateplení je výhodná, její návratnost se díky rostoucím cenám energií stále zkracuje.