S problémy okolo rozúčtování podle nové legislativy se začínají množit různé workshopy, semináře a konference. Někteří rozúčtovatelé se zde snaží obhajovat rozúčtování, která vycházejí z náměrů indikátorů splňujících technické normy ČSN EN 834 a ČSN EN 835.

Jedním z prvních seminářů, který ukazoval na blížící se problémy, byl seminář spolku Artav. Jeden z jeho členů predikoval až 75 % náměrů, které se nevejdou do mezí daných novou legislativou. Ani podle původní vyhlášky 372/2011 Sb. to nebylo o mnoho lepší. Do povolených mantinelů se vešlo jen o něco méně než polovina náměrů.

Největší problém

Zásadní problém je způsoben faktem, že elektronické indikátory montované přímo na „střed“ otopného tělesa mají startovací teplotu nastavenou podle překonaných historických údajů – z dob, kdy většina objektů neměla provedeno zateplení, vyměněná okna a většina nebyla vybavena termostatickými hlavicemi. V těchto objektech byla teplota vytápěcí vody natolik vysoká, že téměř nedocházelo k nulovým náměrům. Postupem času většina objektů prošla mohutnou vlnou rekonstrukcí. Norma na tyto změny žádným způsobem nezareagovala. Proto jsou v současnosti náměry téměř nepoužitelné pro spravedlivé a fyzikálně zdůvodnitelné rozúčtování nákladů na vytápění.

Indikátory vykazují nulový náměr, jakmile je teplota v místnosti pod přibližně 19 °C. A je jedno, jestli je v konkrétní místnosti 16 °C, nebo 19 °C. V obou je náměr shodný, a tím pádem chybný. Je roven 0.

Moderní metoda

Na trhu jsou i jiné metody poměrového měření tepla. Jednou z nich je modifikovaná denostupňová metoda VIPA, kterou využívá společnost VIPA CZ s. r. o. Indikátory nejsou umístěny kdesi na tělese, ale na výstupu z otopného tělesa tak, jak to umožňuje vyhláška 237/2014 Sb. Tyto indikátory nepoužívají technicky pochybnou a zastaralou normu ČSN EN 834. Jejich startovací teplota začíná na 10 °C v topném období, a proto mohou podstatně lépe reagovat na tzv. „krádeže“ tepla. Jakmile náměr odpovídá průměrné dosahované teplotě v místnosti, je rozdílná i úhrada u dříve zmíněných teplot 16 °C a 19 °C. Je zcela logické, že za rozdílné dosažené teploty bude také rozdílná úhrada za vytápění, která bude s těmito teplotami korelovat.

Pro spravedlivé účtování

Naše společnost používá sofistikovaný způsob zpracování náměrů. Je jasné, že naprostým a nezbytným základem pro spravedlivé rozúčtování je náměr použitelný. Iteracemi deformované náměry, které používají dodavatelé systémů podle norem ČSN EN 834 a 835, jsou zcela neprůhledné.

Indikátory VIPA jsou k dispozici včetně walk-by odečtů, které výrazně zjednodušují a zrychlují provádění spravedlivého rozúčtování s vyloučením chyb způsobených lidským faktorem při odečtu.