Rok 2017 se blíží ke svému konci, co se během něj nejvíce povedlo?

Jen těžko bychom hledali oblast, která by se nějakým způsobem neposunula dopředu. Asi největší úspěch přišel teď ke konci roku, když nás nezávislá organizace Demokracie 21 vyhlásila nejlepší radnicí v České republice, co se týče zapojování veřejnosti do rozhodování o rozpočtu, komunikaci na sociálních sítích a v transparentnosti. Dokončili jsme revitalizaci několika parků a hřišť, například Heroldových sadů. Budujeme infrastrukturu, konkrétně most přes Botič poblíž Ďolíčku a opravuje se silnice v Minské ulici. Dokončujeme úpravy veřejného prostoru, které nám navrhla veřejnost. Třeba šikovné děti ze ZŠ Karla Čapka, které navrhly postavení workoutového hřiště, dnes již stojí a je velmi oblíbené. Rekonstruujeme školy, školky, podporujeme paliativní péči a rozdáváme rodičům poukázky na nákup knih pro děti. Kdo dění na „desítce“ sleduje, ví, že opravdu pracujeme na plné obrátky a věnujeme se všem podnětům od občanů.

Jaké jsou plány do příštího roku?

Těžko předjímat, dokud není schválen rozpočet. Ale už dnes víme například to, že rozdělíme skoro 40 milionů korun na projekty a nápady neziskovek. Nejedná se přitom o žádné zbytečné „nápady pro nápady“, jak občas čtu na Facebooku. O peníze se hlásí i základní školy či organizace, které pomáhají seniorům a nemocným. A samozřejmě i sportovní kluby. Těm všem rozdělíme peníze na jejich provoz a nápady, které budou pomáhat občanům Prahy 10.

Je něco, co se nedaří a kde je prostor ke zlepšení?

Každý den se věnuji podnětům od občanů, rád bych jim všem osobně odpovídal, ale ne vždy je možné to stíhat. Jsme přece jen jedna z největších radnic v ČR a komunikujeme na internetu tak aktivně, že dostáváme desítky nápadů ke zlepšení denně. Občas nás lidé pochválí nebo nám za něco vynadají. Všechny podněty a komentáře předáváme kompetentním úředníkům. Určitě chceme, aby se lidé cítili v Praze 10 bezpečně, aby se nebáli posílat děti samotné do školy – tedy aby bylo bezpečno na přechodech. V některých oblastech je dnes problém s parkováním. Zde narážíme na problematiku zón placeného stání a celkově nedostatečnou kapacitu parkovacích míst. Je potřeba to řešit. Odbor dopravy zpracovává studii, která nastíní nejlepší způsoby řešení.

Praha je hodně složitá v rozdělení kompetencí. Nemáte pocit, že Pražané občas neví, co který úřad řeší, a kam se s problémy obracet?

Mám a zcela chápu, že Pražané nejen na „desítce“ se v tom rozdělení příliš neorientují. Je to věčný problém. Například díry v silnicích neřeší městská část, ale Technická správa komunikací, tedy v podstatě magistrátní organizace. Ale stejně to za rozbité silnice schytáme vždy my. A mohl bych pokračovat: vodní potrubí, rušení či vznik parkovacích míst, opravy zastávek, venkovní osvětlení, střední školy – to vše jde do značné míry mimo městské části. Ale jsme zvyklí, a když nás někdo kontaktuje, přestože s tím problémem nic nezmůžeme, vždy se snažíme nasměrovat na správnou adresu nebo pomůžeme, jak se dá... Na menších městech či vesnicích je to všechno jednoduší, to připouštím. Ale lepší systém zatím nikdo nevymyslel.

Hodně diskutovaný je budoucí rozvoj Prahy 10, kde vidíte „desítku“ za 30 let?

To nezáleží ani tak na starostech jednotlivých městských částí, ale spíše na Metropolitním plánu, který postupně vzniká na magistrátu. Je to hodně o participaci s lidmi. Často pořádáme setkání u kulatých stolů, kde nám lidé říkají, jak si „desítce“ představují v budoucnu. Nějak si ji představují občané a trochu jinak například velcí investoři – v Malešicích chce jeden developer postavit velké vlakové překladiště. Bojujeme proti tomu a zdá se, že zatím úspěšně. Na druhou stranu, Praha 10 zaznamenala v posledních desítkách let obrovský rozvoj. Většina čtvrtí byla ještě před pár desítkami let nezastavěné pole. Mohu prozradit, že na toto téma chystáme na internetu velmi zajímavou aplikaci. Nebudu více prozrazovat, ale sledujte náš web a Facebook a dozvíte se...