Státní školy

Jsou tradiční a prověřené a mají širokou podporu státu. Veřejné vysoké školy mají v rámci vysokoškolského sektoru výhodnější postavení a nemusí soupeřit o studenty.

Pro mnohé absolventy je to sázka na jistotu za téměř nulové školné. Větší jazykovou podporu studentům poskytují jen na některých oborech. „Paušalizovat rozdíly mezi soukromými a státními školami je zavádějící,“ říká Markéta Majerová, ze společnosti SCIO, která podporuje moderní vzdělávání na státních i soukromých školách.

„Zvyšování počtu soukromých škol ale vypovídá o tom, že řada rodičů je s aktuální podobou státních škol nespokojená a hledá nové možnosti, “ dodává Markéta Majerová. Jedním z aktuálních důvodů, proč zvolit soukromou školu, může být pro mnoho rodičů i nesouhlas se školskou reformou a zavedením inkluze.

Soukromé školy

Menší počet žáků a individuální služby studentům. Často modernější metody výuky. Rozšířená výuka jazyků. Širší nabídka doplňkových aktivit. „Od soukromých škol rodiče očekávají větší respektování individuálních potřeb žáka a častější kontakt mezi rodiči a školou,“ říká Markéta Majerová ze SCIO.

Soukromé vysoké školy mají navíc krátkou historii, ve vědecké a výzkumné činnosti se veřejným nemohou, a většinou ani nechtějí rovnat. Nutnost platit školné, jehož výše se pohybuje od 2 tisíc do několika desítek tisíc korun.

Nejdůležitějším kritériem je bezpochyby přístup kantorů, již se o studenty starají několik následujících let. Důležité je vědět, že více peněz za školu ještě neznamená kvalitnější výuku, takže i mezi soukromými školami volte dobře a zjistěte si reference.

Ptejte se, než si vyberete

1) Jaký byl počet uchazečů?

2) Jaké procento bylo přijato?

3) Jaký prospěch měli žáci v minulých letech?

4) Jak je zajištěna výuka cizích jazyků?

5) Kolik procent studentů školu nedokončí?

6) Kolik absolventů bylo přijato na vysokou (střední školu?

7) Jaké jsou výsledky u závěrečných zkoušek u maturity nebo u státnic?

8) Jaká je nezaměstnanost absolventů školy?

9) Kde a kdy studenti vykonávají praxi?

10) Jsou ve škole problémy se šikanou nebo drogami?

 

Fotogalerie
5 fotografií