Technologické postupy prošly mnohými změnami, ale co vždy zůstává, je rčení „dřevo je dřevo“. A je nutno podotknout rostlé dřevo, nikoli náhražky z lepených materiálů, ať už se jedná o dřevotřísky či dřevoštěpky. I když tyto deskové materiály splňují již obsah aldehydů a jiných škodlivin vůči normám, jejich byť malá přítomnost je z hlediska pojivých pryskyřic v těchto materiálech neoddiskutovatelná.

Autor: Ovelos

Na našem trhu je používán již více jak 15 let unikátní systém Ovelos, který k výstavbě domů tyto materiály nepoužívá a celý skelet stavby je tvořen přírodním rostlým dřevem, a to ještě po mnohaletém prosychání. Jedná se o materiál recyklovaný s naprosto jiným použitím v době minulé.

Tímto způsobem stavěné stavby se vyznačují vysokou pevností, rozměrovou stálostí a při dodržování technologických postupů i odolností proti jakémukoliv sesedání či vypraskávání stěn.

Vzhledem k tomu, že se jedná o materiál recyklovaný, cenová relace tohoto domu při poměrně vysoké kvalitě je nesmírně příznivá.

Autor: Ovelos

Způsob a systém výstavby u společnosti OVELOS také zaručuje vysokou variabilitu provedení  podle přání zákazníků a možnostech určenými pozemkem. Prakticky pro každého zákazníka je vypracovávána studie domu, která se upravuje tak dlouho, dokud nebude splňovat zákazníkovy představy a jeho finanční možnosti. Jedná se tedy o zásadně individuální přístup.

Autor: Ovelos

 

Autor: Ovelos

I při tomto zcela individuálním přístupu dosahuje společnost OVELOS velmi nízkých cenových relací za dům, a to například při zastavěné ploše 100  m2 cca 1.700.000 Kč včetně základové desky a včetně DPH.

Více se můžete dočíst na webových stránkách společnosti www.ovelos.com.