Češi pojištění podceňují

Podle odborníklů Češi životní pojištění podceňují a nejčastěji zapomínají zahrnout do něj závažné nemoci a úraz. Přiotm právě invalidita, závažné onemocnění nebo úmrtí mají největší dopad na život člověka.

1. Místo sebe pojistíte dítě

Životní pojištění je nezbytné pro ty, na jejichž příjmu závisí někdo další. Proto by měl být pojištěný hlavně rodič. K nejběžnějším rizikům, které způsobují trvalé následky či smrt, patří infarkt myokardu a nádorová onemocnění. Dětem hrozí hlavně úrazy, které se vyplatí krýt úrazovým pojištěním.

2.  Pojistné neodpovídá výši příjmu

Libujete si, že platíte za životní pojištění jen pár korun? Chyba! Nízké pak nejspíš bude i vyplacené pojistné. „Platba by se měla rovnat přibližně 5 % z příjmu pojištěného tak, aby při nečekané události adekvátně pokryla jeho ztrátu,“ říká Aleš Žárský z online služby Dok. Například při příjmu 30 000 korun, by tak odpovídající částka byla 1 500 korun.

3.  Zapomínáte aktualizovat smlouvu

Zvedli vám v práci plat? Změnili jste zaměstnání za lépe placené? Pokud se váš příjem zvýšil, měli byste úměrně k tomu zvýšit i svou pojistku.

4.  Chcete zároveň s pojistkou i spořit

Uvažujete o investičním životním pojištění, při kterém jde z každé platby část na investici? Přemýšlejte, co od »životka« očekáváte. Úspory nebo ochranu před riziky? „K investování slouží řada výhodnějších produktů, jako je spořící účet, stavební spoření a podílové fondy. Bohužel se často setkáváme s tím, že lidé si místo životního pojištění sjednají v podstatě jen méně výhodné »spoření«. Pokud si např. trvalou invaliditu pojistíte jen pár tisíci korun ročně, je to k ničemu,“ varuje Žárský.

5.  Špatně si ve smlouvě nastavíte rizika

Častou chybou je nevhodný výběr rizik. Je velký rozdíl, jestli invalidita plyne z nemoci, nebo vznikla vlivem úrazu. Stejné je to i v případě smrti. Lidé se zpravidla pojišťují levněji pro případ smrti úrazem než pro případ smrti z jakýchkoliv příčin. Přitom nejčastější příčinou úmrtí u nás je vysoký krevní tlak, infarkt myokardu a zhoubná onemocnění.

6.  Pojišťujete se na »krátkou« nemoc

Životní pojištění může krýt krátkodobá (zdravotní obtíže trvající méně než rok) nebo dlouhodobá ( npř. invalidita, trvalé následky) rizika. Rodinný rozpočet více ohrožují dlouhodobá rizika, Češi je ale podceňují. Největší dopad na život člověka má jednoznačně invalidita, závažné onemocnění a úmrtí.

Rada: Pozor na výluky ze smlouvy!

Před podpisem smlouvy si důkladně pročtěte smluvní podmínky a zajímejte se o tzv. výluky ze smlouvy. Tedy o věci, na které se pojistka nevstahuje – např. smrt v důsledku terorismu či válečného konfliktu, během trestného činu způsobeného vlastní vinou, z důvodu nebezpečných a extrémních sportů či kvůli sebevraždě. Výjimkou ze smlouvy bývají také psychická onemocnění nebo zdravotní problémy, které byly známy již před sjednáním životního pojištění.