Alergie už se běžně počítá mezi civilizační nemoci a dělá tak „společnost“ onemocněním srdce, diabetu, onkologickým onemocněním, nemocem pohybového aparátu a dalším. V populaci se šíří obrovským tempem, ačkoli není nakažlivá.

GENY A STYL ŽIVOTA

Příčiny vidí lékaři v dědičnosti, která hraje významnou roli – dítě alergika, či dokonce alergiků má vysokou pravděpodobnost, že se s alergií narodí nebo jí v průběhu života onemocní. U potomka zdravých rodičů nicméně panuje toto riziko rovněž! Na vině je podle odborníků i nezdravé životní prostředí, a to nejen ovzduší znečištěné smogem, ale i kouření či špatné prostředí v budovách. Vliv na vznik alergií mají i špatný životní styl, stres, nezdravý jídelníček, málo pohybu. Kvůli tomu všemu reaguje přecitlivělý organismus moderního člověka přehnaně na zcela běžné podněty.

Autor: Shutterstock

KDYŽ SE NELÉČÍ

Je obecně známo, že nerozpoznaná a neléčená alergie se v průběhu života může projevit překvapivou, někdy velmi těžkou reakcí na potraviny, na vlivy prostředí, na kontakt se zvířaty nebo těžkou reakcí na bodnutí hmyzem a také že s sebou nese riziko vzniku astmatu.

Podceňovat příznaky astmatu rovněž není radno. Nerozpoznané a neléčené astma se v průběhu života projeví zhoršenou funkcí plic, sníženou tělesnou výkonností a zdatností, zvýšenou nemocností, chorobami dýchacích cest. Podle odborníků je nerozpoznaných a neléčených astmatiků v Česku neuvěřitelný počet, uvádí se, že jich je kolem 250 tisíc, a to jsou střízlivější odhady, setkat se  můžete i s číslem o sto tisíc vyšším! Příčinami astmatu jsou nejen alergie, ale také virové infekce a časté je také astma vzniklé při výkonu profese – např. u zaměstnanců v zemědělství, ve výrobě potravin, v textilním průmyslu, ve zdravotnictví, při výrobě pryže či plastů.

Autor: Shutterstock

JAK SE HLÁSÍ ASTMA

Poznat astma přitom není složité. Projevuje se souborem příznaků, z nichž nejzávažnější je dušnost, zejména ztížený výdech s příznakem hvízdavého dýchání. Časté jsou noční dušnosti, dušnosti při nebo po tělesné námaze, dráždivý chronický kašel nebo opakující se záněty průdušek. Dále se může jednat o záchvaty kašle při emocích (pláč či smích) a kašel vyvolaný kontaktem se zvířetem, při pobytu v prašném a vlhkém prostředí nebo vyskytující se v určitém ročním období.

Dětské astma vzniká v 50 procentech případů v prvních pěti letech života, astma dospělých začíná v polovině případů v dětství. Pokud jde o seniory, celoživotní nulové potíže neznamenají nutně výhru. Ve 30 procentech případů začíná u seniorů astma ještě po 65. roce věku.

Zdroj: Zdravotnické zařízení  Ministerstva vnitra, www.zzmv.cz

PROČ ALERGIKŮ STÁLE PŘIBÝVÁ?

  • snížil se tlak infekcí (tuberkulóza, epidemie spalniček, neštovic, dětské obrny, černého kašle apod.)
  • změnil se způsob života (městské aglomerace, průmysl, rozšíření používání chemických látek v běžném životě, škodliviny z průmyslových exhalací, zplodiny, způsob bydlení, vytápění, větrání, zvýšený kontakt se zvířaty v bytovém prostředí)
  • změnila se výživa a nabídka potravinářského průmyslu
  • kouření je stále rozšířený nešvar, a to i mezi mladými lidmi