„Ve své praxi jsem se často setkával s pacienty, kteří své obtíže a bolesti při pohybu řešili léčebnými přípravky. To v zásadě není špatně, ovšem pokud se bolest na stejné místo vrací, indikuje vadu pohybového aparátu. A tu jenom léky nespravíte,“ vysvětluje PhDr. Kryštof Kuba, vedoucí fyzioterapeut první certifikované McKenzie kliniky Kladno.

REVOLUČNÍ METODA

Doktor Kuba doporučuje návštěvu kliniky, kde fyzioterapeut ve spolupráci s pacientem odhalí prvotní příčinu potíží. McKenzie metoda je revoluční právě v důrazu na důsledné stanovení diagnózy a na následné řešení nedostatků v pohybových návycích pacienta při jeho aktivním zapojení do léčebného procesu. Pozoruhodný je rovněž preventivní kontext metody. Certifikovaný fyzioterapeut dokáže odhalit nesprávné pohybové návyky i nerovnoměrné či jednostranné zatěžování kloubů a napravit je dříve, než způsobí jejich závažné opotřebení a nevratné poškození. 

PhDr. Kryštof Kuba

www.fyziokliniky.cz

První Certifikovaná

McKenzie klinika

Sportovců 2457, Kladno