Už staří Římané

Valentýnu často vyčítáme, že je to komerční svátek bez tradice, ale není tomu tak.  Jeho kořeny sahají až k starořímskému svátku Lupercalia . V předvečer tohoto svátku byly do „urny lásky“ vloženy lístečky se jmény dívek. Každý mladý muž potom vytáhl lísteček a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho vyvolenou v následujícím roce. 
Takový adrenalin nás už dnes nečeká, ale absence dárku může způsobit partnerskou rozmíšku, takže raději na valentýnskou pozornost nezapomínejte.

 

Fotogalerie
19 fotografií