Mějte ho pod kontrolou

Mnoho pacientů nedodržuje správné léčebné postupy a zbytečně a hlavně nebezpečně si zhoršují průběh nemoci. Pro astmatiky je nutné mít astma pod kontrolou, protože pokud není, tak způsobuje těžké zdravotní komplikace. Ty mohou vést až k invaliditě podobně jako třeba artritida, cirhóza nebo diabetes. Nedostatečná léčba astmatu, které pak nemá pacient pod kontrolou, může mít i smrtelné následky. „Pod pojmem ‚astma pod kontrolou‘ rozumíme to, že se podaří pomocí léčby odstranit nebo alespoň významně redukovat typické příznaky dušnosti. Má-li nemocný astma pod kontrolou, měl by být schopen vést prakticky normální život, a to včetně plné pracovní schopnosti i schopnosti alespoň rekreačního sportu,“ říká prof. Petr Pohunek, ředitel české iniciativy pro astma.

Moderní trendy v léčbě astmatu

Jednoznačnou přednost mají inhalované léky a hlavně správná technika jejich užívání. „Bohužel zjišťujeme i při opakovaných vyšetřeních, že více než polovina nemocných dělá nějakou chybu. Proto se farmaceutické firmy snaží kromě uvádění nových a účinnějších léků na trh také vyvíjet nové jednoduché a účinné inhalátory, které by nemocní dobře ovládali,“ vysvětluje pneumolog Stanislav Kos.

Co by měl inhalátor umět?

Inovativní inhalátory vycházejí z potřeb pacientů – jsou lehké, mají jednoduché ovládání a hlavně možnost zpětné kontroly, například zvukové či vizuální, zda pacient správně aplikoval dávku. „Kromě správné léčby je nutné, aby pacienti přestali okamžitě kouřit a dodržovali celoživotní zdravý životní styl, jako je kvalitní životospráva, pohyb a u obézních lidí redukce váhy. Plíce a průdušky oslabují i infekce dýchacích cest, proto je dobré se nechat preventivně očkovat proti virovým onemocněním, například chřipce, “ doplňuje Stanislav Kos.