Den Země nás motivuje k přemýšlení o tom, co všechno nám planeta dává – čerstvý vzduch, sluneční světlo, rostliny, jídlo, nerostné bohatství a vodu, udržující život. Poskytuje možnost seznámit se s problémy životního prostředí. Pomáhá upozornit na škody, které jsme schopni způsobit svým jednáním a způsobem života. Spojuje lidi na celém světě a aktivuje je k tomu, aby o planetu pečovali a poskytli jí ochranu.

Sami asi nevyřešíme všechny ekologické problémy, které lidstvo trápí, ale i v malém měřítku své domácnosti, obce či regionu můžeme významně přispět k tomu, aby svět kolem nás byl hezčí a abychom se za své okolí nemuseli stydět.

Voda je jedním ze základních přírodních zdrojů a pokladů. Bez ní by neexistoval život a dnes si už nedovedeme představit, že by pro nás nebyla dostupná. Místní obyvatelé jí mají dostatek, a to i přes to, že spotřeba vody v České republice neustále stoupá. S „modrým pokladem“ hospodaří v regionu skupina Severočeská voda, která zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje, na území o rozloze 6 930 km2. Naše severočeská voda, která je plně v českých rukou, protože akcionáři vodárenských společností jsou města a obce v obou krajích, patří k těm nejkvalitnějším v republice. Proto se severočeští vodohospodáři snaží, aby si lidé naší vody vážili, poznávali ji a snažili se ji chránit.

Autor:  Severočeská vodárenská společnost

Severočeští vodohospodáři pravidelně navštěvují základní a střední školy se vzdělávacím programem „Bádání o vodě“ a šíří osvětu o důležitosti vody a správném hospodaření s ní. Umožňují také veřejnosti, aby se blíže seznámila s klíčovými provozy pro zajištění zásobovaní pitnou vodou a čištění odpadních vod. Pohádkové dny otevřených dveří v úpravnách vody a čistírnách odpadních vod jsou oblíbenými akcemi, zejména u rodin s dětmi. A třeba návštěva přehrady Fláje a její duté hráze je zajímavým zážitkem.

Hospodaření s vodou, využití vody v krajině, investice do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury  – to jsou témata, na která skupina Severočeská voda myslí stále a chce je připomínat všem obyvatelům severních Čech, a to nejen u příležitosti Dne Země.

www.svs.cz