Češi se sice při prvním pomyšlení na stáří obávají nemoci, finanční nejistoty a nezřídka mluví i o beznaději, ale při delším zamyšlení mají také celou řadu snů, které si chtějí v penzi splnit. Ukázal to průzkum NN Penzijní společnosti o představách mladé a starší generace Čechů o stáří, jehož výsledky diskutovala u kulatého stolu pětice hostů patřících mezi špičky v oboru medicíny, sociologie, demografie, ekonomie nebo péče o seniory.

Jedna z nejuznávanějších českých socioložek radí začít s přípravou na stáří co nejdříve. „Lidé jsou zvyklí naplňovat čas tím, že pracují. Pak přijdou do důchodu a neví, co s časem. Příprava na stáří je vytváření si sociálních kontaktů, vhodného bydlení, koníčků. Úvahy o dalších faktorech, jako je velikost bytu, odstranění překážek, přítomnost výtahu. Člověk to ale přirozeně odkládá, jako všechny nepříjemné věci. Nikdo si nechce úplně přiznat, že už se ho stáří týká,“ popisuje Jiřina Šiklová.

Svět se změní

Dnešní pětasedmdesátníci jsou na tom ze zdravotního hlediska stejně jako před dvaceti lety lidé o deset let mladší, ale smysly se jim výrazně nezlepší. Podle Šiklové, která o stáří napsala již řadu knih a článků, se proto v důsledku stárnutí populace bude měnit svět kolem nás. Rychlost pohyblivých schodů se sníží, hudba se ztiší. Výrobci sluchadel, brýlí a dalších rehabilitačních pomůcek budou mít zlatý věk, stejně jako zubaři a výrobci léčiv.

„Lidé se musejí naučit žít jiným životním stylem a do budoucna spoléhat více sami na sebe. Důležitý je si do stáří vybudovat svůj vlastní prostor a svět zájmů, který pomůže udržet si kontakt s blízkými a poslouží jako pevný bod v době rychle se měnící společnosti,“ radí Jiřina Šiklová.

Stárnutí populace vyvíjí velký tlak také na důchodový systém v celé Evropě. Zatímco před čtyřiceti lety bylo na 100 Čechů v pracovním věku zhruba 20 lidí v důchodovém věku, nyní už je to přes 30 důchodců a v roce 2050 by to podle studie OECD mělo být dvakrát tolik. Odborníci proti radí nespoléhat do budoucna na státní penzi a začít s finanční přípravou na stáří nejlépe nejlépe již v mládí.

Nebojte se si to spočítat! Každý by si měl sám udělat představu o tom, kolik potřebuje na spokojené stáří. Pomoci vám může tato penzijní kalkulačka.