Do čeho bude Praha 8 investovat v nadcházejícím období?

Naše investiční priority zůstávají: zlepšování veřejného prostranství, životního prostředí, školství, sociální oblasti. Budeme revitalizovat mnoho míst Prahy 8. Např. náměstí a park Krakov, okolí KD Ládví, park Pod Plynojemem a Pod Okrouhlíkem, psí louku v ulici Fr. Kadlece a další. Také vybudujeme nový park v ulici Žernosecká. Chceme zvýšit kapacity škol v Karlíně, proto budujeme nové prostory v ZŠ Lyčkovo náměstí. Investice kolem 50 milionů půjde i na Dům sociálních služeb pro seniory, který bude letos poprvé v provozu. Chtěli bychom také zadat studii na výstavbu multifunkční sportovní haly, která zatím na Praze 8 chybí. Doposud chyběly i podzemní kontejnery, což by se ale k letošnímu roku mělo změnit. Je to způsob nakládání s odpadem v zahraničí zcela běžný, protože předchází tvorbě černých skládek a napomáhá ke zlepšení vzhledu a čistotě okolí, a bylo na čase, aby i Praha 8 začala tento systém využívat.

Stojíte o zapojování místních komunit do řízení městské části?

Ano, spolupracujeme s celou řadou neziskových organizací z Prahy 8. Velmi si ceníme jejich názoru. Často pořádáme veřejné debaty s nimi i občany, protože nás zajímá, jak chtějí, aby prostor, ve kterém žijí, vypadal a co by měl nabízet. Stojíme ale o zapojení všech obyvatel, proto nyní budeme využívat tzv. „participativní rozpočet“, kdy sami občané rozhodnou, jaké investiční projekty, v rámci vyčleněné části rozpočtu, chtějí uskutečnit.

Podporujete místní organizace i jinak?

Ano, vedle běžných grantů pro neziskové organizace máme připraveny nově i mikrogranty na oživení veřejného prostoru ve výši půl milionu korun. Cílem je zvelebit vzhled veřejného prostoru městské části, např. vysazováním nových stromů a květin, vytvořením nových záhonků a skalek, a starost o ně, podpořit veřejné úklidy apod. Samozřejmě pokud je možnost, tak pořádáme např. i různé kulturní akce ve spolupráci s místními organizacemi.

Na jaké akce Prahy 8 byste naše čtenáře pozvala?

Určitě ve dnech 5. 5. a 31. 5. na oblíbené Dny zdraví. Ty mohou doslova zachránit životy, protože jsou zaměřeny na osvětu a prevenci vážných onemocnění. Ten první je zaměřen na rakovinu kůže, jehož součástí je bezplatné vyšetření znamének, další na rakovinu plic, kdy máme připravenou třímetrovou maketu plic, kde se zajímavou formou dozvíte více o této nemoci. Kromě vyšetření a informačních materiálů a pomůcek mohou zájemci využít bezplatné konzultace s lékaři. Jinak se zaměřujeme na akce pro celou rodinu v rámci podpory rodinné politiky. V neděli 22. května bude již 9. Starobohnické posvícení s jarmarkem, ukázkami řemesel, výtvarnými dílnami, koncerty, loutkovým divadlem a tancem. Ideální pro celou rodinu, od prababičky po vnoučata. Potom, 25. června, oslavíme 2. ročník Historických slavností Libeňského míru, které připomínají dobu pozdní renesance. Návštěvníci uvidí vojenské historické jednotky, soubory renesanční hudby a tance, dobovou módní přehlídku a další. Tento rok budeme mít také 3 akce k připomenutí 700. výročí narození Karla IV.,  a to 13. května a 8. června koncerty gotické hudby na Libeňském zámku. Nenechala bych si ujít ani 12. srpna slavný muzikál Noc na Karlštejně v podání profesionálů jako Pavel Vítek, Jan Rosák, Lumír Olšovský Petr Jančařík apod. na nádvoří Libeňského zámku.

Plánujete i sportovní akce?

Určitě, v srpnu, září a říjnu bude opět blok sportovních akcí Sportuje celá Praha 8, které chceme ještě rozšířit o Libeňský sportovní den seniorů a mnoho dalšího. Například od května je možné chodit bezplatně na kurzy sebeobrany.