Domov je nejdůležitější místo na světě

V dnešní době lidé velice často zapomínají, odkud pocházejí, na své kořeny. Přichází tím o svůj původ, domov a ztrácí tím i kus sebe, protože domov je to nejdůležitější, co máme. Bez kořenů, domova, nemáme co předávat dalším generacím. A právě o budoucí generace zde běží, aby si tyto hodnoty zachovaly a dále je předávaly. Podobnými úvahami se zabývali i v ČMSS, ale šli ještě dál, až došli k zásadní otázce: jak naše děti připravit na dospělý život? Na tento popud vznikla kniha Domov je nejdůležitější místo na světě, která by měla představovat „intimní dialog mezi rodiči a dětmi“, jak říká autorka a pro ni samotnou toto knihy znamenají. Navíc dodává: „že byla ráda, kdyby rodiče brali tuto knihu do rukou pokaždé, nejen když chtějí svým ratolestem vysvětlit, jak zacházet s penězi a jak se postavit na vlastní nohy, ale aby si celá rodina oblíbila příběh lišáka a předčítali si ho každý večer před spaním.

I ten hlemýžď si vozí svůj byt na zádech

Při sepisování knihy se autorka inspirovala samotnou přírodou, v ní si různá zvířátka také budují své hnízdo, své bezpečné obydlí. Od nich bychom se měli učit. Autorka by byla ráda, kdyby si naši potomci vzali z přírody příklad a podobným způsobem si vybudovali i své útočiště. „Bohužel dnes berou děti téměř automaticky, že byt dostanou, zdědí, nebo jim na něj ušetří babička s dědečkem. Sama jako matka dvou dospělých dětí se s těmito principy neztotožňuji. Děti by měly vědět, že jim jmění jen tak do klína nespadne, ale měly by se o něj zasloužit. I v tomto směru by kniha měla jak dětem, tak i rodičům pomoci.

Původně příručka pro klienty a zaměstnance ČMSS pro velký ohlas vychází 5. 12. i pro širokou veřejnost.  Knížka doplněná tradiční kolorovanou perokresbou s motivy ze zvířecího světa může být nejen ideálním vánočním dárkem pro vaše děti, ale získáte ji i při sepsání smlouvy o stavebním spoření.