Mezi snadné kroky patří vhodné nastavení teploty vody. Za optimální se považuje 60 °C. Důležitá je i vzdálenost odběrného místa od ohřívače vody, tepelné ztráty výrazně narůstají při vzdálenosti nad dva metry. Není-li možnost, jak cestu teplé vodě zkrátit, věnujte pozornost dobré izolaci trubek.

EXPANZNÍ NÁDOBA

Při ohřevu vody v ohřívači dochází ke zvětšování jejího objemu, což se projevuje kapajícím pojistným ventilem, který je k tomu sice určen, ale uniknout takto může až 1 % z nahřívaného objemu. Instalace expanzní nádoby problém kapajícího pojistného ventilu odstraní a zároveň přinese úsporu vody, která se navyšuje při častějších a větších odběrech.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

HDO neboli hromadné dálkové ovládání představuje technologii, která umožňuje přenášet po elektrické síti společně s elektřinou impuls o změně vysokého tarifu na nízký. U ohřívačů jde o velice pokročilou funkci, která se objevuje v nejmodernější elektronice. Ohřívač sám pozná na základě vysílaných impulsů v síti, kdy ohřívat vodu za nižší cenu.

ÚSPORNÉ OHŘÍVAČE

Od září 2015 vstupuje v účinnost nová evropská legislativa, která nařizuje výrobcům ohřívačů vody umístit na výrobky energetický štítek. To zajistí možnost srovnat energetickou náročnost produktů stejné kategorie. Elektrické ohřívače dosahují standardně nejvýše třídy C. Na trhu už jsou ale i produkty se speciálním „učícím se“ algoritmem, který se přizpůsobuje chodu domácnosti a tím uspoří až 15 % energie. Tyto typy se chlubí energetickou třídou B.

NEJEN ENERGETICKÁ TŘÍDA

Na energetickém štítku ohřívače se zaměřujte nejen na energetickou třídu, ale i na údaj o roční spotřebě. Ten dává reálnou informaci o ceně za roční provoz. Na štítku jsou uvedené také vytáčecí profily – tentýž ohřívač může mít naměřené hodnoty ve 2 vytáčecích profilech, což udávají 2 rozdílné výsledky. Znamená to pečlivě srovnávat údaje ze stejné kategorie.