Vysvětlení je nanejvýš překvapující – a příjemné. Ukázalo se, že jde o organizovanou aktivitu lesní zvěře, která se návštěvami snaží zavděčit občanům České republiky za to, že ukázkově třídí odpad.

Tak a teď seriózně. Ne, nemyslíme to úplně vážně. Zvířectvo nezorganizovalo žádnou děkovnou akci; důvod k radosti ale určitě má, protože Češi třídí skutečně vzorně. Počet Čechů, kteří se ke třídění hrdě hlásí, představuje již 71 % obyvatel státu. Za posledních 10 let to tedy znamená 10% nárůst. I v rámci celé Evropy se Česká republika v míře recyklace obalových odpadů udržuje na špičce.

Autor: EKO-KOM

Právě vzorné třídění odpadu loni pro zvířata zachránilo 23 km2 přírody. Dosáhlo se toho díky tomu, že bylo zrecyklováno a znovu využito až 72 % celkové produkce obalových materiálů. Recyklát pak při produkci nových výrobků nahradil přírodní zdroje, které by se tak kvůli tomu musely jinak vytěžit. 

Záchranářský efekt třídění se tím ale ani zdaleka nevyčerpal. Právě třídění je také důvodem, proč se v minulém roce podařilo zabránit zbytečnému pokácení skoro 2 milionů stromů – díky tomu, že české domácnosti vytřídily až 434 000 tun papíru. Jedna tuna vytříděného papíru dokáže zachránit až 2 tuny dřeva – dohromady tedy Češi zachránili před pokácením celkem hustý les. 

Autor: EKO-KOM

Pokud mezi 71 % třídičů nějakým nedopatřením ještě nepatříte, vězte, že není nic jednoduššího, než se k nim přidat. Průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad se každoročně snižuje – nyní je to pouze 101 metrů. K barevným nádobám se tak ležérní chůzí pohodlně dostanete už za míň než dvě minuty. 

Navíc, počet barevných kontejnerů v ulicích také neustále narůstá; v ulicích jich je nyní již 241 000 a možnost třídit tak má 99 % obyvatel ČR.

Třídění také není vůbec složité. Do barevných kontejnerů můžete třídit sklo, nápojové kartony, plasty

a papír. Velkoobjemový odpad zas patří na sběrný dvůr. Další informace o třídění a recyklaci najdete na webu www.jaktridit.cz. Dozvíte se tam také například to, že si díky recyklaci můžete postavit dům z nápojových kartonů, z plastů mohou vzniknout oděvy nebo koberce a mnoho dalších zajímavých informací.

V případě, že přeci jen narazíte na problém a nebudete si vědět rady s otázkou, co patří do jakého kontejneru, možnost informační záchrany můžete hledat na odboru životního prostředí na vašem obecním úřadu, ale i na Facebooku. Stránka „Má to smysl, třídím odpad!“ všechny vaše „třídicí“ dotazy ráda zodpoví.