Luna Hippie
K prázdninám se Luna ve Vodnáři výborně hodí. Přináší potřebu originality, svobody a vzpoury proti zaběhaným pořádkům. V této měsíční fázi můžeme čekat nečekané zvraty a akce, překvapení, zamilování, touhu, ale i závany idealismu a humanity dokonce i ve veřejném životě.  

Nepodřizujte se Luně bezhlavě, protože její volání by mohlo s sebou přinést nelítostnou kocovinu a pokud už nedokážete zachovat klid a nadhled, pevně se držte střípků zdravého rozumu.

„Vodnářský“ úplněk se výborně hodí pro milostnou magii, kouzla plodnosti, milostné rituály, ale i pro obyčejnou a nemagickou noc lásky. Pokud vám Luna nabízí pomoc, abyste udělali v loži krok za obvyklé rozkoše, proč jí neposlechnout?

V některých kulturách bylo zvykem dělávat o úplňku svatby, což opět souvisí s energií sexuality a zvýšenou plodností. 

Úplňkové věštění
Protože v době, kdy je měsíc v úplňku, je spojení se „silami noci“ intenzivnější, se úplněk skvěle hodí i pro nejrůznější typy věštění - výklad karet, práci s kyvadlem, runami a mnoho dalších.

Pokud se chcete pustit do věštecké „práce“, můžete začít s věštbami za pomoci siderického kyvadélka.

Práce s křišťálovým kyvadlem
Kyvadlo představuje jednou z nejpraktičtějších a nejvíce využívaných magických pomůcek vůbec. Použití „pendlu“ je relativně snadnou metodou, jak zjišťovat vliv předmětů na naše nitro i organismus, usnadňuje diagnostiku nemocí, umožňuje získat odpovědi na otázky… I zcela laickým způsobem ho lze úspěšně používat a tomu odpovídá i jeho obliba, často ze používá například k zjištění pohlaví ještě nenarozeného dítěte a podobně.

Kyvadlo může být z mnoha materiálů, ale křišťál je pro tohle poslání obzvlášť vhodný už z toho důvodu, že tazatele chrání před „zpětným nárazem“, výronem destruktivní energie, v případě, že věc, kterou kyvadlem zkoumáme, je nabitá silně negativně. Jako kyvadélko se ovšem používají i zlaté a stříbrné prstýnky, závažíčka z drahých kovů i mědi a samozřejmě i krystaly jiných nerostů než je křišťál.

Postup použití kyvadla: očištěný krystal zavěsíme na šňůru z přírodního materiálu, dobře se také osvědčují tenké zlaté a stříbrné řetízky, uchopíme šňůru mezi palec a ukazovák do své „dominantní“ ruky, druhou volně položíme na solar a držíme kyvadlo přibližně 5 cm nad předmětem, který zkoumáme. Kyvadlo pak kmitá působením podvědomých svalových mikropohybů. Pokud kmitá v přímém směru od nás – k nám, je odpověď kladná, pokud příčně, nebo krouží, je záporná. Chování kyvadla je však individuální, dá se „nastavit“ a člověk může vypozorovat i jemnější nuance než pouhé ano a ne. Osobně považuju za prostý zápor příčné kmitání, kyvadlo krouží, pokud předmět vysloveně škodí, negativně působí a podobně.

Je také možné, že kyvadlo vůbec nereaguje. V takovém případě buď podvědomě odpověď neznáte, nebo prostě ve stávající chvíli nemáte dost energie, kterou byste kyvadlu předali (taková situace může nastat obzvláště po těžkém šoku, nemoci, apod.). Pohybům kyvadla lze zabránit také vědomě.

Pokud jde o spolehlivost výsledků, zjištěných kyvadlem, ta je poměrně vysoká v případě, že „měříme“ konkrétní předmět, čím abstraktnější je otázka, na kterou hledáme odpověď, tím menší je pravděpodobnost, že odpověď bude správná. Vůbec nejproblematičtější je zjišťování odpovědí na otázky, na kterých máme silný osobní zájem. Tam je velmi těžké podvědomě „nenašvindlovat“ kýžený výsledek.

A poslední rada: Nikdy nezapomínejte na nejdůležitější pracovní nástroj věštce či věštkyně a tím je soucit a zdravý rozum.

Přeju vám samé hezké věštby, moji milí.

Tip pro houbaře
Ačkoli neexistuje o vlivu Měsíce na houby žádná odborná studie, houbaři na něj přísahají. „Platí to. Vždyť i mykologové pravidelně pořádají výstavy hub v době, kdy je úplněk. Vědí, že v té době více porostou,“ říká známý mykolog Jiří Baier. Jestli kupříkladu hřib smrkový roste běžně asi deset dnů, v období kolem úplňku se vyklube za osm. Úplněk houby zkrátka z podhoubí umí vytáhnout.