Co se stává, když matka bývalému partnerovi dlouhodobě »nepůjčuje« jeho dítě, které jí soud svěřil do péče? „Takoví otcové sledují odcizování svých dětí, plnění vyživovací povinnosti se pro ně stává trestem a vydíráním ze strany matek i státu,“ tvrdí Valentin Papazian, předseda Unie otců.

Právě na tohle občanské sdružení se obracejí muži, kteří nemohou vychovávat vlastní děti tak, jak by chtěli. „Nejde jen o zlou vůli bývalé ženy či partnerky. Smutné je, že v tomto postoji bývají matky podporovány činností či nečinností soudů i sociálněprávní ochrany dětí, na místo toho, aby byl otec podpořen a pochválen za zájem o dítě,“ říká Valentin Papazian z Unie otců.

Druhou největší skupinou, která se na sdružení obrací, jsou prarodiče, kteří nedobrovolně ztrácejí kontakt s vnoučaty, většinou z důvodu, že matka dítěte zakazuje kontakt s jejich otcem.   

Podle zákonu o rodině je možné svěřit dítě do péče otci, pokud mu matka dítě nepředává. „Soudy a sociálně právní ochrana dětí v těchto případech často selhávají a ignorují Ústavu, zákony, mezinárodní Úmluvy o právech dítěte,“ říká Valentin Papazian.

Tohle si nepleťte!

Svěření do péče jednoho z rodičů neznamená, že by rodičovskou zodpovědnost měl pouze jeden rodič a vyživovací povinnost pouze druhý rodič!

Jak žádat o svěření do péče?

  • Návrhem na úpravu rodičovské zodpovědnosti

nebo

  • Návrhem na úpravu práv a povinností rodičů k nezletilým dětem

 nebo

  • Návrhem otce na úpravu výchovy a výživy

nebo

  •  Návrhem na úpravu výchovného prostředí

Můžete použít všechny názvy. Dokument se podává k soudu v místě bydliště dítěte. Návrh se musí odůvodnit a prokázat (například odchod jednoho z rodičů k jinému partnerovi, nezájem o dítě, neplnění vyživovací povinnosti …)

Co dělat, když jeden z rodičů neplní vyživovací povinnosti

Jestliže není možná rozumná dohoda, postupujte přes: 

Civilně-právní neboli exekuční řízení

Rodič, kterému bylo dítě svěřeno, se může obrátit na exekutora a podat na bývalého partnera návrh na exekuci. Je možné požádat o exekuci na příjmy. Důležitý je v tomto případě pravomocný rozsudek, jímž bylo stanoveno výživné.

Trestně-právní neboli trestní řízení

Neplacení výživného, a to jak úmyslně nebo z nedbalosti, je u nás trestným činem. Rodič s dítětem v péči může podat na expartnera trestní oznámení.