1) Vyberte vhodné místo

Táborák můžete si můžete rozdělat ne blíže, než 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a vůbec všech věcí, které se mohou vznítit.

2) Bezpečí nabídne hlína

Pro rozdělávání ohně je ideální hliněný podklad. Rozhodně ho nezakládejte na suchém listí, lesní hrabance ani na kořenech stromů nebo pod jejich větvemi.

3) Ohniště obložte kameny

Kamenný kruh kolem ohniště nejenže hezky vypadá, ale zajistí vám i bezpečí. Pokud nemáte kameny po ruce, můžete ohniště obsypat pískem nebo kolem něj vyrýt malý okop. Důležité ale je, abyste oheň bezpečně oddělili od okolí. 

4) Nepoužívejte chemikálie

K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzin, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může vám způsobit i vážné popáleniny.

5) Velká vatra vyžaduje pečlivost

Pokud chystáte velkou hranici, dejte si pozor, aby byla polena poskládána do stabilní pyramidy (pomůže udělat do nich záseky), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání nebezpečnému zborcení do okolí.

6) Oheň musíte hlídat

Oheň nesmíte ponechat bez dozoru. Už předem si nachystejte dostatek vody (případně písek nebo hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole.

Opečený buřtík k létu prostě patří
Autor: profimedia.cz

7) Hasit musíte důkladně

Od táboráku odejděte teprve až potom, co ohniště důkladně uhasíte. Při vašem odchodu by se nemělo z ohniště kouřit a popel i půda pod ním by měly být chladné. I ve zdánlivě vyhaslém ohništi se totiž můžou skrývat žhavé oharky, které poryv větru znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí.

Tohle nikdy nedělejte:

* Nerozdělávejte oheň za silného větru nebo v období extrémního sucha.

* Nenechávejte u ohně bez dozoru malé děti.

* Do plamenů neházejte rachejtle, světlice, patrony, nebo nádoby se stlačeným plynem.

* Oheň neroznášejte po okolí, například na zapálené větvi.

První pomoc

Alkohol a oheň jsou velmi nebezpečná kombinace. Stačí málo a plameny vám můžou ožehnout vlasy, řasy, nebo na vás vznítit oblečení.

* Pokud by na vás začaly hořet šaty, rozhodně neutíkejte! Tím jen hoření podpoříte. Okamžitě si lehněte na zem, chraňte si obličej a převalujte se,  dokud plameny neuhasnou. Válením totiž zamezíte přístupu kyslíku potřebného k hoření.

* K hašení hořícího oděvu můžete použít i deku nebo jinou látku. Nesmí ale být z umělých vláken.

* Když se popálíte, postižených ploch se nedotýkejte. Popálené místo ihned ponořte do čisté, studené a proudící vody a vyhledejte odbornou pomoc.

Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR

Další tipy pro zakládání ohniště najdete ZDE