Bez základního nářadí se neobejdete. Patří k němu kominický strojek s koulí a provazem, který koupíte skoro v každém železářství, pak zrcátko na prohlédnutí komína a kýbl s lopatkou na výběr sazí. Před čištěním si můžete pomoci spálením chemického čističe v kamnech, který naruší dehtové usazeniny a odstraní saze.

Strojek s koulí: 350 Kč

Kominické lano 8mm: 30kč/m

Zrcátko s teleskopickou rukojetí: 200 Kč

komenice Martina Wimmerová
Kovový kbelík: 250 Kč

Kovová lopatka: 90 Kč

Chemický čistič: 15 – 350 Kč

Vypalování chemickým prostředkem

Kdy se používá: K rozrušení pevných usazenin, které nelze dostat ven jiným způsobem. Komín se pak čistí snáz.

Rada kominíka: Dražší polena plněná chemikálií jsou lepší než malé pytlíčky. Vhoďte je během topení na rozžhavenou vrstvu paliva a uzavřete dvířka kamen. Před čištěním počkejte, až komín vychladne. Třeba do rána.

Čištění komína kartáčem

Kdy se používá: průtlačný kartáč používáme na čištění komínu z čistících dvířek v půdním prostoru směrem nahoru nebo z vybíracích dvířek v patě komínu směrem nahoru.

Rada kominíka: Při čistění štětkou nikdy nestrkejte ruku do komínového průduchu, může se uvolnit část cihly a ruku vám poranit. Při čištění tohoto typu je dobré použít roušku nebo alespoň mokrý kapesník přes nos a ústa.

Čištění komína strojkem s koulí

Kdy se používá: Komín můžete čistit koulí z ústí komínového průduchu nebo z půdy od čisticích dvířek dolů.

Rada kominíka: Do nerezových komínů nepoužívejte železné strojky, ale raději plastové či nerezové. Komín byste si narušili a zničili. Pořiďte si dostatečně dlouhý provaz, aby vám dosáhl až dolů, a rukavice, aby nedošlo k popálení provazem. Pokud se bojíte výšky, zavolejte si na to raději kominíka. Ti se nebojí.

Je lepší čistit odshora dolů, nebo odspoda nahoru?

Vždycky je lepší čistit komín shora dolů, protože při čištění odspoda jdou všechny saze na vás a ani přes roušku se neubráníte tomu, že některé saze vdechnete.

Musí se vylézt na střechu, nebo ne?

Pokud jsou na půdě čistící dvířka, pak se na střechu nemusí. V zimních měsících je čištění dvířky na půdě ideální, ale v létě je lepší čistit ze střechy. Komín odsud můžete vyčistit pořádně a celý.

Jak dlouho nesmím topit než začnu čistit?

Komíny se běžně čistí i v zimních měsících, nedovoluji si říct netopte a čekejte na kominíka, než přijede. Já čistím, i když se topí. Alespoň se zahřeji. Hrozí ale, že se o horký komín popálíte.

Co mám dělat, když najdu v čistícím otvoru směs sazí a trochu omítky, je to normální?

Normální to určitě není. Buď jsme čistili saze tak moc, až jsme se dostali na spáry a spolu se sazemi jsme strojkem vydrolili i spáry, nebo se nám komín rozpadá a je čas zavolat kominíka na vyvložkování komínového průduchu.

Co dělat, když v komíně najdu saze a dehet?

Sám raději nic nedělat. Je možné tyto části odsekat z ústí komínového průduchu, protože se tento jev objevuje většinou v místě ochlazení z půdy nad střechou. Může to být ale i v důsledkem špatného stylu topení, a pak je dehet po celé délce komínu. Je třeba komín vyfrézovat a následně vyvložkovat.

V těchto případech jde o život:

  • Kouř nejde z komínu, ale z kotle zpátky. Pravděpodobně je ucpaný sazemi a je třeba ho vyčistit. Hrozí zahoření u tuhých paliv nebo otravy u plynných paliv. V obou případech jde o život.
  • Mezi sazemi najdete omítku nebo vám začnou padat cihly z komínu. Komín se rozpadá a je třeba ho spravit, vyvložkovat a část nad střechou přestavět.
  • Kouř z komínu proniká do místnosti skrz stěnu komínového průduchu. Komín je uvnitř narušený vodou nebo žárem a rozpadá se.
  • Máte v komíně dehet. Silné vrstvy dehtu vznikají při topení mokrým dřevem nebo při nedostatečném žáru kamen. Dehet se dokáže vznítit a delší dobu hořet při teplotě okolo 1000 ºC. Komín to často to nevydrží, praskne a zapálí dům.