Chemikálie, bakterie, tabákový kouř, prach a mnoho dalšího, co mnohdy ani nepovažujeme za nebezpečné, může stav našich plic výrazně zhoršit. Vnějším poškozujícím vlivům se lze bránit prevencí, ať už jde o ochranné pomůcky, dostatečné větrání či úpravu ventilace. Mezi varovné signály onemocnění plic patří kašel, dušnost, vykašlávání hlenů, bolest na hrudi, tlak na prsou a abnormální dýchání.

Některé čisticí prostředky mohou obsahovat chemikálie dávané do souvislosti s provokací astmatu. Dráždivé látky dlouhodobě vdechované během pracovní doby, ale také během víkendových úklidů domácnosti, mohou vést nejen k rozvoji astmatu, ale také ke vzniku alergické rýmy. Právě tyto dvě diagnózy tvoří přes 30 % ve výčtu všech uznávaných chorob z povolání.

Měření nezabere moc času a může vám ušetřit mnoho starostí
Autor: Alliance Healthcare

Dělníci a horníci jsou nejohroženější

Průmysloví dělníci jsou ohroženi vdechováním částic kovů a prachu, což může vést například k silikóze. Dělníci bourající či opravující staré budovy mohou být vystaveni působení azbestu. Vdechnuté částice tohoto materiálu mohou po letech vést až ke zhoubnému nádoru pohrudnice.

Horníci jsou ohroženi chronickými nemoci způsobenými vdechováním uhelného prachu, může dojít například k propuknutí zánětu průdušek nebo dokonce k chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). CHOPN nenávratně postihuje dolní cesty dýchací. První fází dochází ke zúžení průdušek, kvůli kterému je v plicích zadržován vzduch. Přebytečný vzduch v plicích způsobuje přetlak a plicní sklípky jednoduše praskají. V plicích se tak tvoří velké dutiny a zmenšuje se plocha, ze které se dostává kyslík do krve. CHOPN také vede téměř u každého nemocného ke zhoršení činnosti srdce.

Správná a včasná prevence může předejít nenávratnému poškození plic. Máte pochybnosti o zdraví svých plic? Nechte si je zkontrolovat. Dnešní zdravotnictví nabízí velmi rychlá screeningová vyšetření, která se provádějí v lékárnách. Měření je velmi jednoduché a rychlé. Během pouhých 10 minut se dozvíte, v jakém stavu jsou vaše plíce. Výsledky s vámi navíc ihned zkonzultuje speciálně proškolený lékárník a v případě potřeby vám doporučí vhodná opatření.

Seznam Alphega lékáren, ve kterých měření probíhá, naleznete zde.